• Waterpolo
 • Jeugdsport

Jongste waterpolo jeugd op weg naar optimaal plezier door verbeterd wedstrijdaanbod

18 juni 2024

Waterpolo competities

Eerder dit jaar informeerden we je via dit artikel al over de ontwikkelingen rondom het optimaliseren van het wedstrijdformat voor de jongste jeugd waterpolo. Via dit artikel nemen we je graag mee in de stappen die sindsdien gezet zijn.

Na zorgvuldig onderzoek en een groot aantal testtrainingen in verschillende delen van het land, is er onlangs een pilot georganiseerd waarin alle (nieuwe) spelregels samenkomen. In de pilot zijn er spelregels getest waarbij er aanpassingen hebben plaatsgevonden op de thema’s:

 • Het aantal/toepassing/inhoud van de spelregels
 • De afstand van het speelveld
 • Gebruik type bal
 • Moment van wisselen van spelers in de wedstrijd
 • Vanuit jeugdsportvisie handelend kader
 • Fysiek spel

In de pilot, welke als toernooi is georganiseerd, is er een onderscheid gemaakt in 3 klasses: mini’s, overgang mini’s naar E-jeugd en E-competitie spelende teams.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de pilot is een advies op het wedstrijdaanbod naar voren gekomen. Het advies gaat in op de spelregels en geeft een plan voor de implementatie hiervan, waarbij het informeren van de leden centraal staat. In het advies zijn de 3 klasses uit de pilot aangehouden. Binnen de klassen zit een opbouw in moeilijkheid van het spel en in de hoeveelheid spelregels. Een aantal van de geadviseerde spelregelaanpassingen zijn:

 • Wisselen is altijd toegestaan v.a. de 2 meterlijn d.m.v. een high-five. Daarmee kunnen meer kinderen sneller in het spel instromen
 • De tijd gaat van netto naar bruto tijd. Daarmee komen we tegemoet aan het uithoudingsvermogen van kinderen en versnellen we het spel
 • Strafworpen worden in de vorm van een 1-0 situatie uitgevoerd. Om de slagingskans te vergroten en een speels element toe te voegen
 • Minipolo speelt op 2 kleine doeltjes per kant. Om de kinderen zoveel mogelijk samen te laten leren spelen en de kans op scoren te vergroten.
 • Onderduwen is niet toegestaan, bij het afpakken van de bal leggen we de focus op techniek gebruik, niet fysiek spel. Zo blijft het spel voor iedereen leuk en leggen we de basis voor het complete waterpolo.
 • Spelersaantal gaat (bij de eerste twee klassen) van 5 vs 5 naar 4 vs 4. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een ‘vliegende keep’. Daarmee wordt er meer betrokkenheid gevraagd van de kinderen bij het spel. Iedereen is altijd even belangrijk. Doordat er geen vaste keeper is kan er vrijer gespeeld worden en wordt er een beroep gedaan op de creativiteit en het inzicht van de kinderen.

In de komende maanden zal het advies nogmaals getoetst worden met professionals en betrokkenen uit de waterpolo jeugdsport. Op basis daarvan zal bepaald worden welke onderdelen van het advies voor komend seizoen zullen worden doorgevoerd en welke onderdelen nog eerst verder uitgewerkt zullen worden.

Om dit proces continu door te laten lopen zijn er vrijwillige coördinatoren nodig die hiervoor taken op zich willen nemen. Voor de functie van coördinator zoeken we iemand die ervaring en kennis heeft van de doelgroep of bereid is zich hierbinnen te oriënteren. Je bent graag in het zwembad waarbij je zo nu en dan de wedstrijden bezoekt en observeert. Bij de wedstrijden check je of alles goed verloopt en kijk je naar welke toevoegingen er nog gemist worden (denk aan spelregels, wedstrijdduur, materiaal, wel/niet handelende jury, sportiviteit). Eén keer per kwartaal kom je samen met de andere coördinatoren om te evalueren en vooruit te blikken. Spreekt dit project en deze doelgroep jou aan, en wil je je graag inzetten de waterpolo jeugdsport te versterken? Neem dan contact op met jeugdsport@knzb.nl