• Waterpolo
  • Jeugdsport

Ontwikkelingen wedstrijdaanbod waterpolo onder de 12 jaar

21 maart 2024

1

Vernieuwd format Minipolo en E-jeugd

In de jeugd van 6 t/m 12 jaar spreken we van minipolo en E-jeugd. Rondom de jongste doelgroep is er veel verdeeldheid in het land. De KNZB streeft ernaar eenzelfde aanbod neer te kunnen zetten voor het hele land. Het aanbod moet als laagdrempelige kennismaking dienen voor de nieuwe jeugd. De stap naar de E-jeugd vanaf minipolo wordt algemeen als groot ervaren.

De KNZB is opnieuw naar haar waterpolo wedstrijdformat voor de jongste jeugd aan het kijken. Deze keer doen zij dit met de Jeugdsportvisie in de hand. Met de nieuw ontwikkelde Jeugdsportvisie van mei 2023 wordt de behoefte van het kind vooropgezet. De visie gaat uit van de vier pijlers; het kind centraal, plezier voorop, bewuste en bekwame begeleiding en een veilige basis.

Procesverloop
Om achter de wensen van de kinderen te komen heeft de bond in seizoen 2022-2023 een behoefteonderzoek onder de doelgroep uitgevoerd. In het onderzoek zijn kinderen tot en met twaalf jaar uit het hele land bevraagd. De antwoorden geven inzicht in wat de kinderen drijft om naar het zwembad te komen en wat hen thuis houdt. Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere knoppen zijn waar we als bond aan kunnen draaien om de kinderen langer in het zwembad te houden.

In samenwerking met een afstudeerster van de Hogeschool Windesheim loopt dit project. In binnen- en buitenland lopen sportbonden vergelijkbare processen door. Samen met hen is er in gesprek gegaan over eigen ervaringen, inzichten en kennis vanuit de wetenschap. Daarnaast is er met deskresearch kennis opgedaan over de doelgroep en de ontwikkelingen die zij doormaakt in de levensfase. Uit de verzamelde kennis zijn er een aantal thema’s naar voren gekomen waar ons aanbod nog in kan verbeteren.

Aan welke knoppen kunnen we draaien?

De thema’s zijn:

  • Het aantal/toepassing/inhoud van de spelregels
  • De afstand van het speelveld
  • Gebruik type bal
  • Moment van wisselen van spelers in de wedstrijd
  • Vanuit jeugdsportvisie handelend kader
  • Fysiek spel

Pilot en vervolg
In februari en maart zijn er bij verenigingen verdeeld over het land testen geweest. In trainingspartijtjes zijn de aangepaste spelregels getest. Op basis van deze testfase heeft er een pilot plaatsgevonden op 17 maart in Soest. De pilot is in toernooi-vorm georganiseerd waarin er in 3 poules (mini’s, overgang van mini’s naar E-jeugd en E-competitie) is gespeeld met aangepaste regels. Na de pilot is er geëvalueerd met de kinderen, wat de basis zal bieden voor de eindevaluatie van het aanbod.

Tot slot wordt er vanuit de pilot een adviesrapport inclusief implementatieplan opgeleverd aan de KNZB (waterpolo en jeugdsport afdeling.)