• Wedstrijdzwemmen
  • Jeugdsport

Ontwikkeling vernieuwd zwemformat onder 12 jaar

26 februari 2024

Ontwikkeling vernieuwd zwemformat minioren

De KNZB is bezig met het door ontwikkelen van het wedstrijd- en competitieformat minioren voor wedstrijdzwemmen. Het lanceren van de KNZB Jeugdsportvisie maakt dat we onze producten en diensten evalueren en aanpassen indien nodig. Hierbij gaan we uit van de vier leidende principes: Kind centraal, plezier voorop, bewuste en bekwame begeleiding en een veilige basis.

Een andere belangrijke aanleiding voor het vernieuwen van het wedstrijdformat is dat het huidige format onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemende kinderen. Hiervoor heeft de KNZB in 2023 onderzoek laten uitvoeren onder de doelgroep zelf. De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder te vinden.

Proces vernieuwen wedstrijdformat minioren
In samenwerking met de Taakgroep Minioren en met betrokkenheid van de Taakgroep Officials & Reglementen is de KNZB in het proces om het huidige wedstrijdformat voor de doelgroep onder 12 jaar te herijken. Wetenschappelijke kennis en inzichten over deze doelgroep zijn verzameld. Daarnaast is inspiratie opgedaan bij andere sportbonden in Nederland en bij andere zwembonden in het buitenland.

Hieruit zijn een aantal thema’s gecategoriseerd waar ontwikkeling en vernieuwing wenselijk op is:

  • Reglement: verduidelijken, minder streng maken, minder consequenties
  • Prijzen en beloning: Meer (en andere) kansen, iedereen stimuleren, minder focus op prestatie.
  • Programma: Wedstrijdduur verkorten en minder lang wachten
  • Officials: Aantal
  • Invulling: Ruimte voor spel(en) en teamaspecten

Vervolg
In de komende fase gaat de KNZB pilots uitvoeren om met betrekking tot deze thema’s wijzigingen te testen. Deze pilots zullen bij een aantal sportverenigingen en met betrokkenheid van jeugdtrainers plaatsvinden. Zowel grote als kleine clubs uit verschillende provincies zijn hierbij betrokken.

Uit deze pilots volgt een adviesrapport voor het nieuwe format wedstrijdzwemmen voor minioren. Het implementatieplan volgt daarna.
Wil je meedenken of meer informatie over dit traject? Neem dan contact op via jeugdsport@knzb.nl. Samen gaan we voor Zorgeloos Zwemplezier voor onze jeugd.

Een vergelijkbaar proces is gaande voor de jongste jeugd bij waterpolo. Meer informatie over dat proces volgt binnenkort.