Mijn eerste ALV: Het van zij- naar wij-gevoel

22 december 2022

Nieuw 4

Vroeger was ik vaak ‘tegen’ de KNZB. Maakte niet uit wie of wat, maar ‘de bond’ had het vrijwel altijd fout gedaan. Toen ik nog waterpolo-international was, speler, coach of vrijwilliger van m’n cluppie. Of eigenaar/ uitgever / hoofdredacteur van waterpolomagazine ManMeer! en online-platform Waterpolo.nl. Ik zocht en vond vaak wel een stok om de bond mee te slaan. Zelfs als ‘ze’ er niets, maar dan ook helemaal niets aan konden doen. Dan nóg was het ‘hun’ schuld.

Mijn eerste ALV van de KNZB: een beschouwing​.

Ik was altijd in de veronderstelling dat het bestuur het hoogste orgaan van de bond was. Qua beslissende bevoegdheid nog een stapje hoger dan de directie en het managementteam. Maar nee, er is nog een baas boven baas: de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Kortom: wij zelf dus, de ruim 400 zwemsport-verenigingen die samen ‘de bond’ vormen.

Bij de ALV kunnen álle bij de KNZB aangesloten clubs via hun eigen voorzitter of bestuur – twee keer per jaar - hun zegje doen en het beleid van de bond maken of kraken. ‘We’ kunnen het steunen, afkeuren, bijsturen of de beleidsbepalers of collega-verenigingen proberen op andere gedachten te brengen.

Regioreserves

Dat laatste gebeurde ook bij de laatste ALV van de KNZB die onlangs in Utrecht werd gehouden. Naar aanleiding van het al op een eerdere ALV genomen besluit om de vijf regio’s in bestuurlijke zin op te heffen en voortaan verder te gaan als één landelijke KNZB, lag er een voorstel (van het KNZB-bestuur) op tafel om de reserves van die regio’s over te boeken naar de algemene reservepot van de KNZB.

Kort samengevat ging het per regio om twee soorten reserves: een deel (continuïteitsreserve) wat eerder door de KNZB per regio was gestort om eventuele tegenvallers op te vangen. En een deel wat door de (verenigingen van de) regio’s bij elkaar was gespaard om activiteiten te ondernemen: de zogenaamde bestemmingsreserves.

Het voorstel van het KNZB-bestuur (zeg maar Plan A) was om al deze reserves nu in beheer van dé KNZB in z’n totaliteit (medewerkers en vrijwilligers samen) te houden. Maar een groep van zeven verenigingen vroeg de leden via een motie om de reserves naar rato terug te geven aan de verenigingen in de betreffende regio’s (Plan B).

Op voorwaarde dat de bestemmingsreserves sowieso ook voor activiteiten in de oorspronkelijke regio’s worden aangewend, waar ze ook ooit voor bedoeld waren, stemde de ALV na de nodige toelichtingen van zowel het bestuur als de indieners van de motie uiteindelijk toch in meerderheid voor Plan A.

Energiecompensatie

Wie dacht dat de ‘tegenstemmmers’ boos de zaal uit zouden lopen om bijvoorbeeld de ruiten van de auto van voorzitter Hayke Veldman en penningmeester Jeroen de Leeuw in te slaan, heeft het mis. Men incasseerde het democratische ‘verlies’ met opgeheven hoofd en ging met de hele ALV over tot de orde van de dag.

Maar misschien bleef meer TEGENgas ook wel achterwege omdat de KNZB (met bestuur en management voorop) zich achter de schermen en in de ambtelijke en politieke wandelgangen enorm had ingespannen VOOR gas! Oftewel: voor extra steun van het rijk aan zwembaden om – met de stijgende energieprijzen – toch open te kunnen blijven zodat onze leden kunnen blijven zwemmen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er voor de zwembaden in 2023 in totaal 207 miljoen euro beschikbaar is. Indirect geld wat door zwembaden niet aan verenigingen en hun leden hoeft te worden doorbelast. De zwemsport blijft hierdoor betaalbaar.

Nog even terug naar Hayke Veldman. Ik vond het best knap om te zien hoe hij op zijn eerste ALV als voorzitter van de KNZB samen met zijn medebestuursleden en KNZB-directeur Aschwin Lankwarden de leden de pijnlijke boodschap wist over te brengen dat ‘we’ er wel eens beter voor hadden gestaan. En dat ze niet anders konden dan een jaarplan 2023 en bijbehorende begroting met een tekort van ruim drie ton te presenteren. De naweeën van Corona, de oorlog in Oekraïne, de daaruit voortvloeiende energiecrisis, de teruglopende ledenaantallen en andere tegenvallers: het draagt allemaal bij aan het dreigende tekort.

“Maar we gaan uiteraard alles op alles zetten om dat gat gaandeweg 2023 te dichten en om te buigen naar een plus”, was de belofte die Aschwin namens de ‘werkorganisatie’ deed. Die knikte in de zaal volmondig van ja, inclusief de zes vrijwilligers van de nieuwe Audit Commissie.

Bloemen voor Banfi

Dit controleorgaan komt in de plaats van de aloude Bondsraad én de financiële commissie die met hun eigen instemming per 1-1-2023 worden opgeheven. Mooi dat – nu nog even – Bondsraad-voorzitter Piter Bakker directiesecretaresse Jeannette Banfi trakteerde op een dankwoord en een fraaie bos bloemen voor al het secretariaatswerk dat zij in de loop der jaren voor de Bondsraad had gedaan.

Bloemen waren er ook voor de vertegenwoordiger van DZ&PC Drachten die aan het begin van de vergadering een ‘best practice’-presentatie gaf over hoe een succesvolle samenwerking tussen het sportbedrijf Drachten, DZ&PC en de KNZB heeft geleid tot de aanstelling van een betaalde kracht bij de vereniging. Deze professionele ‘verenigingscoach’ had in de eerste maand van zijn aanstelling DZ&PC al de nodige kwaliteitsimpulsen gegeven.

Een mooi voorbeeld voor andere verenigingen om in hun eigen gemeente de samenwerking met het plaatselijke sportbedrijf op te zoeken. Zo maken onder meer Steenwijk’34, ZPC Amersfoort en De Woelwaters in Harderwijk inmiddels gebruik van een door de gemeente aangestelde en gefinancierde clubkadercoach. Ook in Dordrecht, Raalte, Zwolle en Hardenberg worden gesprekken gevoerd met zowel sportbedrijven als verenigingen om een betaalde kracht als ‘zwemsportcoördinator’ aan te stellen die gaat helpen om de zwemsport op lokaal niveau verder te versterken.

En de medewerkers van de KNZB? Die helpen graag een handje mee of geven een duwtje in de juiste richting met kennis, ervaring en (het leggen van) contacten.

De beuk erin!

Wat mij verder van de ALV – los van de genomen besluiten - vooral is blijven hangen? Het positieve samen-de-schouders-eronder gevoel dat directie, medewerkers, bestuurders, verenigingsvertegenwoordigers en andere aanwezige vrijwilligers met of zonder ‘bestuurlijke pet’ uitstraalden.

Ik had niet kunnen bedenken dat ik deze alinea ooit uit mijn toetsenbord zou krijgen. Maar na mijn allereerste ALV had ik oprecht voor het eerst een ‘wij-gevoel’ als het om de KNZB gaat. Vooral toen ik realiseerde dat ONZE bestuursleden Hayke, Joëlle, Jeroen, Mathilde, Henk, Anne-Maartje en Ronald deze bondenbaan – net als al die verschillende bestuurders van onze 400+ verenigingen - dus ook ‘gewoon’ vrijwillig doen. Dankzij jullie allemaal, plus al die anders vrijwilligers die ‘aan de bak’ staan, kunnen wij met z’n allen zwemmen (al dan niet synchroon of in open water), schoonspringen of waterpoloën…

In 2023 gaan we er met z’n allen de beuk in gooien om onze mooie zwemsport weer te laten bloeien en groeien!

Hans Nieuwenburg
Voorheen van de Tegenpartij van de KNZB, nu vooral een Voorstemmer

P.S. Hieronder een link naar de vergaderstukken van de ALV, o.a. naar het goedgekeurde jaarplan 2023 met bijbehorende begroting.

ALV 1 december 2022

De officiële notulen worden tegelijkertijd met de andere stukken vier weken voor de volgende ALV – op zaterdag 3 juni 2023 (nu al zin in!) – gepubliceerd.