• KNZB
  • Verenigingen
  • Jeugdsport

Zorgeloos zwemplezier centraal in nieuwe KNZB Jeugdsportvisie

31 mei 2023

Aschwin en Swimba

Zorgeloos zwemplezier centraal in nieuwe KNZB Jeugdsportvisie

Veel kinderen in de leeftijd 5-12 jaar zwemmen een of meerdere keren per week. In deze leeftijdscategorie is zwemmen zelfs de grootste sport, zo bleek ook uit recent onderzoek in opdracht van NOC*NSF. Maar…een relatief klein deel van hen meldt zich na het behalen van het zwemdiploma aan bij een zwemvereniging. En van degenen die dat wel doen, haakt er ook weer een behoorlijk deel af tussen de 13 en 18 jaar. ‘Hoe krijgen en houden we meer kinderen aan het zwemmen?’ Die vraag stond aan de basis voor de nieuwe Jeugdsportvisie die de KNZB onlangs heeft vastgesteld.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de KNZB Jeugdsportvisie is géén toolkit met handige oplossingen en activiteiten om zwemmen leuker te maken voor kinderen. “Maar…die zou wel voort moeten komen uit onze Jeugdsportvisie”, zegt Marin Mulder, projectleider namens de KNZB. “Wij zien deze nieuwe visie als een fundament om op verder te bouwen. Vanaf hier gaan we, samen met verenigingen, bestuurders, trainers/coaches, officials, ouders en andere betrokkenen, aan de slag om nieuwe diensten en producten te bedenken. Of bestaande activiteiten aan te passen met als alles overstijgende doel: kinderen plezier laten beleven aan de zwemsport.”

De KNZB wil de zwemsport versterken. Door een optimale sportomgeving te bieden, vanuit een brede basis naar een hoge top. Een open en veilige omgeving waarin iedereen, ongeacht leeftijd en ambitieniveau, een passende plek vindt om met plezier de zwemsport te beoefenen en zichzelf kan blijven ontwikkelen.

Mulder: “Maar hoe creëren we dit optimale klimaat waarin plezier voorop staat? Hoe kunnen we sporters centraal stellen en hen goed begeleiden in de ontwikkeling? Hoe kunnen we de Nederlandse jeugd blijven (ver)binden en boeien om een leven lang met plezier te zwemmen? Dit zijn belangrijke vragen waarvoor we – met de Jeugdsportvisie in de hand – antwoorden willen gaan geven.”

Trends

Ruben Buijserd, Lectoraat Sportpedagogiek aan de hogeschool Windesheim, heeft meegeschreven aan de KNZB Jeugdsportvise. Hij zegt: “De maatschappij om ons heen verandert. We zien in de sport in het algemeen, maar zeker ook in de zwemsport, een neerwaartse trend van het aantal (jeugd)leden. Kinderen en jongeren zijn minder actief en hun motorische vaardigheden nemen al decennialang aantoonbaar af. Dat zien we ook in het zwembad. En dat terwijl in de kinderjaren de (motorische) basis wordt gelegd voor het beweeggedrag op latere leeftijd.”

“Een andere trend die we zien is dat verenigingen onder druk komen te staan. De verwachtingen vanuit de maatschappij in de richting van verenigingen nemen toe, terwijl zij steeds meer moeite hebben om vrijwilligers (langdurig) te mobiliseren. Dit bedreigt het voortbestaan van verenigingen. Daarnaast hebben we in de sport met enige regelmaat te maken met vervelende incidenten en grensoverschrijdend gedrag. Zo ook in de zwemsport”, vervolgt Buijserd.

Anders kijken

Marin Mulder: “Willen we de zwemsport versterken, dan is anders kijken én anders handelen noodzakelijk. Daar is een duidelijke visie voor nodig, die we kunnen vertalen naar een concrete aanpak. Een visie is een manier van kijken die ons helpt onze doelen voor ogen te houden. Het beschrijft onze droom en helpt ons handelen daarop aan te passen. We werpen dus niet alleen een blik op de toekomst, maar gaan ons van daaruit inzetten om deze écht waar te maken.”

“Een leven lang zwemmen start vanuit een positieve en sportieve basis in de kinderjaren. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ en dus moeten we aan de basis beginnen om een sterke zwemsport te realiseren. We richten onze aandacht op de jeugd en stellen hen hierbij centraal, zodat ze kunnen genieten van zorgeloos zwemplezier. Vanuit de KNZB Jeugdsportvisie vragen we je naar de jeugdsport te kijken door de ogen van het kind én met oog voor het zich ontwikkelende kind.”

Foto: KNZB-directeur Aschwin Lankwarden en onze mascotte Swimba zetten hun handtekening onder de nieuwe Jeugdsportvisie van de KNZB.

Meer informatie:

https://www.knzb.nl/jeugdsport

Doe je mee met versterken jeugdsportklimaat?

Start met de (gratis, korte) E-introductie voor trainers/coaches, bestuurders, ouders, sporters en officials:

KNZB | E-Introductie

Workshop Jeugdsportvisie bij ALV

Vertegenwoordigers van verenigingen kunnen zaterdag 3 juni op Papendal voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de KNZB ook meer tekst en uitleg krijgen over de Jeugdsportvisie tijdens een workshop.

Voor meer info en aanmelden:

KNZB | Meld je aan voor een workshop bij de ALV!