Algemene Wedstrijdzaken

Startvergunningen, overschrijvingen & digitale waterpolopas

Om uit te kunnen komen in wedstrijden moet de sporter over een startvergunning beschikken. Een eenmaal aangevraagde startvergunning wordt automatische verlengd en per kalenderjaar berekend.
Startvergunningen kunt u met Sportlink Club aanvragen. Hiervoor heeft uw vereniging een inlogcode ontvangen op het vereniging@zwembond.nl adres.
Een startvergunning kunt u in Sportlink Club aanvragen indien het lid een spelactiviteit zwemmen , waterpolo, schoonspringen of synchroonzwemmen beoefend.

  1. Open het detailscherm van het betreffende lid.
  2. Voeg de betreffende spelactiviteit toe waarvoor u een startnummer wilt aanvragen.
  3. Klik op het tabblad Diploma’s en Passen.
  4. U drukt op het groene plusje.
  5. Kies in het pop-up scherm voor Daglicentie (niet mogelijk voor waterpolo) of Startvergunning.
  6. Kies voor het type sport Zwemmen / Waterpolo / Schoonspringen / Synchroonzwemmen.
  7. Voeg eventueel een opmerking toe en druk op het groene vinkje. De Startvergunning of Daglicentie is nu toegekend aan het betreffende lid en is direct bekend bij de KNZB.

Overschrijving startvergunning
Wilt u uw lid overschrijven naar uw vereniging? Kijk voor de bepalingen in het reglement. U kunt de overschrijving in Sportlink Club verwerken.

Om een lid met een startvergunning over te schrijven naar uw vereniging dient u eerst het lid als nieuw lid (bondslid) in te voeren. Omdat het lid al voorkomt in de database wordt het lid geparkeerd. Binnen maximaal 2 werkdagen verwerkt het bondsbureau de geparkeerde leden. Nadat het lid is goedgekeurd door de bond, kunt u de spelactiviteit toevoegen bij het lid. Bij passen voegt u de startvergunning toe. De startvergunning wordt bij de oude vereniging op ingetrokken gezet en bij uw vereniging op uitgegeven.

Er wordt een automatisch e-mail gestuurd naar de oude vereniging. Het lidmaatschap bij de oude vereniging blijft op aangemeld staan. De oude vereniging kan zelf het lidmaatschap afmelden. Het menu Overschrijvingen onder Personen kunt u hiervoor niet gebruiken.

Wanneer u toegang heeft tot Sportlink Bond kunt u bij rapportage - relaties dit overzicht zelf opvragen.

Deelname wedstrijden in het buitenland

Wanneer sporters deelnemen aan een wedstrijd in het buitenland, dient dit gemeld te worden aan de KNZB. Verenigingen gebruiken hiervoor onderstaande formulier, wat uiterlijk 3 dagen vóór de eerste wedstrijddag ingevuld dient te zijn.

Reglementen

KNZB wedstrijden worden altijd conform het reglement gehouden. Alle reglementen zijn terug te vinden op de KNZB website.

Regeling voor talentvolle sporters die opgroeien in armoede

Sinds 2018 is via de 'Talentvoorziening' een financiële bijdrage beschikbaar vanuit NOC*NSF of het Yvonne van Gennipfonds., voor talentvolle sporters die opgroeien in armoede.

Wat is het?
De Talentvoorziening is een bijdrage voor de kosten van jouw topsportcarrière, zoals contributie (o.a. CTO huur), materiaal en reiskosten. Voor een sporter met een IT-status is een bedrag van maximaal €4.000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter met een NT-, of Belofte-status is dit maximaal €2.000 per jaar. Zonder status kom je niet in aanmerking.

Voor wie?
Sporters tot en met 18 jaar met een Belofte-, NT- of IT-status die opgroeien in een gezin in armoede.

Hoe werkt het?
Neem contact op met Annemieke Beute (Pathway manager Talentontwikkeling) als je voor deze regeling in aanmerking wilt komen. Samen kijken we of je voldoet aan de voorwaarden.

Onze sporten