• Inclusiviteit
 • Veilige Sportomgeving
 • Code blauw

Code Blauw: Workshops & tools

19 maart 2024

Vanuit het programma Code Blauw biedt de KNZB verschillende activiteiten, tools en workshops aan. Door op onderstaande linkjes te klikken vind je het aanbod voor verenigingen en bestuurders, voor coaches, trainers en begeleiders of voor scheidsrechters en officials.

Verenigingen en bestuurders

Er zijn verschillende activiteiten ontwikkeld voor bestuurders om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken.

 • Vier inzichten voor bestuurders:
  Om jou als bestuurder te ondersteunen in de ambities die de vereniging heeft zijn de 4 inzichten ontwikkeld. Deze inzichten dienen als geheugensteun om jou als bestuurder te laten groeien in jouw rol. Klik hier voor het digitale boekje.
 • Verenigingsbox:
  Dit is een verzameling van verschillende hulpmiddelen die een bijdrage kunnen leveren aan een plezierig en sportief sportklimaat op de vereniging. de website geeft bestuurders, trainers en coaches handvatten om te werken aan een sterk en veilig zwemsportklimaat.
 • (Cyber)pesten:
  Bekijk hier een toolkit voor verenigingen met tips om (digitaal) pesten tegen te gaan.
 • Campagne 'Wees welkom in de sport':
  Deze campagne daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving. Lees hier meer over de campagne.

Coaches, trainers en begeleiders

Er zijn workshops specifiek ontwikkeld voor trainers en coaches en de rol die zij spelen in het creëren van een veilig en sportief klimaat op de vereniging.

 • Sportief coachen

  Om trainers, coaches en bestuurders te helpen een veilige sportomgeving te creëren is het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ ontwikkeld. Het doel van dit traject is om binnen een vereniging te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Trainers en coaches leren in twee bijeenkomsten de basisprincipes van ‘sportief coachen’: de 4 inzichten van trainerschap en de voorbeeldrol van de trainer.

 • Coach de Coach

  Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een belangrijke vraag voor jeugdtrainers en –coaches; zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld.

 • Vier inzichten in trainerschap

  Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren! Klik hier voor de opleiding.

 • Bijscholingen

  Om goede sportomstandigheden te creëren is kennis nodig. Kennis die ervoor zorgt dat je begrijpt wat jouw sporters nodig hebben, hoe je ze kunt stimuleren, hoe je het sportplezier kunt vergroten, hoe je samen tot mooie prestaties kunt komen. Op de website van NOC*NSF Academie voor Sportkader vind je het overzicht van alle scholingen. Deze scholingen zijn sporttakoverstijgend, waardoor je als deelnemer ook inzicht krijgt in hoe men in andere sporten met bepaalde thema’s omgaat.

 • Trainersbegeleiding

  De trainer/ coach speelt een cruciale factor in het sportplezier van het kind. Daarnaast heb je als club een verantwoordelijkheid om goed voor je mensen, in dit geval trainers/ coaches, te zorgen. Bijna alle trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Binnen de sport zijn we veelal gericht op scholingen via trajecten, bijscholingen etc. Het is een uitdaging om het geleerde echt te blijven toepassen. Door trainersbegeleiding wordt die borging in de praktijk gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over trainersbegeleiding.

Scheidsrechters en officials

Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij deelnemers en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag.

 • Week van de Scheidsrechter

  Ieder jaar vindt de Week van de Scheidsrechter plaats. Rond de eerste week van oktober is er extra aandacht voor de inzet van officials welke het mogelijk maken dat er wekelijks in de zwembaden, op de sportvelden en in de sporthallen competities plaats kunnen vinden. In de Week van de Scheidsrechter wordt er aandacht gevraagd voor de official en wordt er waardering uitgesproken voor deze groep.