Code Blauw

Microsoft Teams image 11

De organisaties in de zwembranche committeren zich gezamenlijk aan Code Blauw. Met Code Blauw laten de organisaties in de zwembranche zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Alle partijen binnen de zwembranche streven naar een situatie waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Medewerkers van het centrum luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Kijk voor meer informatie op Centrum Veilige Sport.

LHBTIQ Narrowcasting KNZB nieuwsberichten site

Diversiteit in de zwemsport

In een tijd waarin de sportvereniging één van de steeds spaarzamer wordende plekken is waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken, blijkt uitsluiting ook in de sport een niet te onderschatten probleem. Sport is van en voor iedereen; voor uitsluiting, discriminatie of racisme is geen plaats!

De KNZB biedt de verenigingen graag handvatten over hoe om te gaan met diversiteit, discriminatie en in- en uitsluiting in de sport. Samen met de zwembranche, sportorganisaties, overheid en maatschappelijke partners wil de bond in de toekomst intensiever een positieve bijdrage leveren aan een gastvrije sport voor iedereen.

Op de site van NOC*NSF, voel je thuis in de sport, vind je kennis, goede voorbeelden, succesverhalen en communicatiemiddelen op het gebied van inclusie en diversiteit.

Code Blauw Zwem sportief

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Onder het thema Code Blauw onderscheidt de KNZB de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:

• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie
• Matchfixing
• Doping

Grensoverschrijdend gedrag is volop in de media. Helaas blijkt dat iedereen er waarschijnlijk wel eens mee te maken gaat krijgen. Voor het maken van een melding is het voor het vervolg van belang de gegevens vanaf het eerste moment goed te noteren. Dit meldingsformulier geeft aan welke informatie van direct belang zijn voor het doen van de melding.

Weet je dat je als bestuurder van de vereniging altijd verplicht bent melding te doen van Grensoverschrijdend gedrag?

Preventief beleid
De KNZB wil haar verenigingen ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk het over dit thema te hebben. Zet het op de agenda, zorg voor een goed preventief beleid om er voor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is.

Aan de hand van de stappen op de afbeelding kan een preventief beleid door de vereniging worden opgesteld en geïmplementeerd. Klik op afbeelding om per stap meer toelichting te lezen.

Grensoverschrijdend gedrag