Code Blauw

Microsoft Teams image 11

De KNZB streeft naar een veilige en plezierige zwemomgeving, voor iedereen, van elke leeftijd, etniciteit, seksuele voorkeur enzovoort. De organisaties in de zwembranche committeren zich gezamenlijk aan Code Blauw. Met Code Blauw laten de organisaties in de zwembranche zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Er wordt een blauwe golf gecreëerd waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt met elkaar.

Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen in de sport die vragen heeft of een melding wil doen. Medewerkers van het centrum luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Kijk voor meer informatie op Centrum Veilige Sport.

LHBTIQ Narrowcasting KNZB nieuwsberichten site

Diversiteit in de zwemsport

Sport is van en voor iedereen; voor uitsluiting, discriminatie of racisme is geen plaats! In een tijd waarin de sportvereniging één van de steeds spaarzamer wordende plekken is waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken, blijkt uitsluiting ook in de sport een niet te onderschatten probleem.

De KNZB biedt de verenigingen graag handvatten over hoe om te gaan met diversiteit, discriminatie en in- en uitsluiting in de sport. Samen met de zwembranche, sportorganisaties, overheid en maatschappelijke partners wil de bond in de toekomst intensiever een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve sport voor iedereen.

Bekijk de toolkit 'Sport voor iedereen' en kijk wat je als vereniging kan doen om nog inclusiever te worden.

Op de site van NOC*NSF vind je kennis, goede voorbeelden, succesverhalen en communicatiemiddelen op het gebied van inclusie en diversiteit.

Life saver 2407304 1280

Grensoverschrijdend gedrag

Sporten zorgt onder andere voor een goede gezondheid en een gelukkig gevoel. Toch ervaart niet iedere sporter altijd het gelukkige gevoel. Sportclubs hebben niet altijd alleen te maken met gewenst gedrag, ook ongewenst gedrag komt voor. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook in jouw vereniging kan ongewenst gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Onder het thema Code Blauw onderscheidt de KNZB ongewenst gedrag als; pesten, discriminatie, bedreiging, belediging, mishandeling, seksuele intimidatie, matchfixing en doping.

Weet je dat je als bestuurder van de vereniging altijd verplicht bent melding te doen van Grensoverschrijdend gedrag?

Voor het maken van een melding is het voor het vervolg van belang de gegevens vanaf het eerste moment goed te noteren. Dit meldingsformulier geeft aan welke informatie van direct belang zijn voor het doen van de melding.

Preventief beleid
De KNZB wil haar verenigingen ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk het over dit thema te hebben. Zet het op de agenda, zorg voor een goed preventief beleid om er voor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is.

Aan de hand van de stappen op de afbeelding kan een preventief beleid door de vereniging worden opgesteld en geïmplementeerd. Klik op afbeelding om per stap meer toelichting te lezen.

High 5! Stappenplan