• Grensoverschrijdend gedrag

Pesten en sportief met social media

17 februari 2023

Sportief met social media

We communiceren steeds meer online. Vanwege het coronavirus zitten de meeste mensen nu veel thuis en is voor een ieder de komende tijd anders dan normaal. Het helpt dat we elkaar via social media makkelijk kunnen bereiken. Zo blijven we in contact en houden we de moed erin.

We geven je daarom graag vanuit Code Blauw 10 tips mee voor positieve communicatie online.

Pestprotocol

Pesten komt overal voor: niet alleen op school of op het werk, maar ook op de sportvereniging. Wat kun je op de zwemvereniging doen tegen pesten? Het belangrijkste: praat er samen over.

Je doet aan sport omdat je het leuk vindt. Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert. Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt als je op de op de zwemvereniging of in het zwembad bent. Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.

Maar wanneer spreken we van pesten? hoe herkennen we het en wat kunnen we als zwemvereniging hier tegen doen?

In onderstaand model pestprotocol leggen we vast wat we onder pesten verstaan, wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers kunnen doen als er zich ongewenste situaties voordoen.​
Verenigingen kunnen het protocol gebruiken als voorbeeld voor het opstellen van een eigen pestprotocol voor de vereniging.

Terug naar Code Blauw pagina