• Veilige Sportomgeving
  • Grensoverschrijdend gedrag

Registratie meldingen en veroordelingen Grensoverschrijdend gedrag

17 februari 2023

Christin hume Hcfwew744z4 unsplash

Registratie

Sinds januari 2020 worden alle incidenten en signalen, onder andere door de KNZB, op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport vastgelegd in het Case Management Systeem Sport, kortweg CMSS. NOC*NSF heeft voor alle bonden dit systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Het CMSS wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland.

Wat wordt geregistreerd?

Het CMSS registreert meer dan alleen seksuele intimidatie en misbruik, onder meer ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld, als ook integriteitsschendingen, denk bijvoorbeeld aan matchfixing, het gebruik van doping en fraude. Met als doel: een veilige sport voor iedereen.

In het CMSS kan de sportbond alleen meldingen maken en de dossiers inzien die betrekking hebben op de eigen sporttak. In ons geval heeft de KNZB dus het overzicht van alle meldingen en dossiers van onze sport. Het Centrum Veilige Sport Nederland kan ook meldingen toevoegen (in onze sport) en heeft het overzicht over alle dossiers in de sport om zo incidenten te kunnen volgen binnen de diverse sporten. Vanzelfsprekend wordt, bij melding, aan wettelijke eisen voldaan zoals onder andere de AVG voorschrijft.

Ga terug naar de Code Blauw pagina