• Code blauw
  • Grensoverschrijdend gedrag

Meldplicht en melding maken

17 februari 2023

NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden is sinds 1 april 2019 een meldplicht van kracht waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt het volgende in:

  • Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
  • ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Zelf melding maken

Er gebeuren soms dingen binnen de zwemsport die niet kunnen. Iets meegemaakt of gezien dat niet kan? Praat erover en meld het. Zo werken we samen aan een veilig zwemklimaat! Klik hier om te zien hoe je een melding kan maken.

Bij meldingen van seksuele intimidatie benader je altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat je zelf gaat handelen.
Voor het doen van een melding kun je gebruik maken van het ISR meldformulier.

Terug naar Code Blauw pagina