• Opleidingen

Licentiebeleid

Wat is een licentie?
Met een licentie kun je als sporttechnisch kaderlid aantonen dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt, verbreedt en verdiept, door het volgen van bijscholingen.

Generaal pardon
Na het afgeven van het generaal pardon ontvangen alle trainers, coaches en instructeurs die in sportlink geregistreerd zijn en een KNZB-opleiding met goed gevolg hebben afgerond een geldige licentie voor de betreffende sporttak(ken).

Trainers, coaches, instructeurs en verenigingen die actief omgaan met het behalen en vernieuwen van licenties worden positief beloond. Zij leveren immers een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het opleidingsniveau van sporttechnisch kader.

Eerste verstrekking
Bij het behalen van een KNZB trainer/coach- of instructeursdiploma ontvang je tevens een licentie. Afhankelijk van welke opleiding er gevolgd is, is dit een licentie niveau 2, 3 of 4. Je ontvangt de betreffende licentie gratis bij het diploma. Een licentie van hoger niveau, bijvoorbeeld niveau 3, laat automatisch licenties van lager niveau, bijvoorbeeld 2 vervallen.

Algemene informatie licentiebeleid

Verkrijging licentiepunten
De KNZB bepaalt welke bijscholingen in aanmerking komen voor het behalen van licentiepunten.

Bijscholing van de volgende organisaties, krijgt, (na aanmelding/aanvraag) standaard licentiepunten:

 • KNZB
 • Door de KNZB geselecteerde ondernemers
 • NOC*NSF (Academie voor Sportkader)
 • NL Coach

Ook bijscholingen van andere organisaties kan na goedkeuring van de KNZB in aanmerking komen voor het behalen van licentiepunten. Om als organisatie KNZB licentiepunten te mogen verbinden aan georganiseerde bijscholing, dient het onderstaande document uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de bijscholing ingediend te zijn bij de KNZB.

Daarnaast is het mogelijk dat een trainer, coach of instructeur een bijscholing volgt bij een instantie waarvoor nog niet eerder licentiepunten zijn toegekend. Hiervoor kan toestemming verkregen worden door het onderstaande document uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de bijscholing ter goedkeuring in te dienen bij de KNZB.

Klik HIER voor het aanvraagformulier licentiepunten.

Achteraf stuurt de organisatie of de cursist een getekende deelnemerslijst op alsmede (indien van toepassing) het certificaat/bewijs van deelname en worden licentiepunten aan de KNZB licentiehouders die hebben deelgenomen aan de bijscholing toegekend.

Licentiepunten kunnen uitsluitend toegekend worden voor bijscholing die maximaal 3 maanden terug gevolgd is.

 • Licentiepunten kunnen ook behaald worden middels het volgen, organiseren of leiden van een van de volgende activiteiten:
 • Bijwonen van sportcongressen
 • Deelname intervisie groep (maximaal 25% van de licentiepunten)
 • Schrijven van een (relevant) artikel
 • Het verzorgen van een KNZB opleiding (maximaal 1 licentiepunt per jaar)
 • Het verzorgen van een KNZB bijscholing (maximaal 1 licentiepunt per jaar)
 • Het begeleiden van een Nationaal (jeugd) team tijdens een internationaal toernooi (maximaal 1 licentiepunt per jaar).

KNZB bijscholing wordt ingeschaald op basis van de opleidingsniveaus:

TrainerslicentieVereist niveau voor verkrijgen licentiepunten
Niveau 2Niveau 2 en 3
Niveau 3Niveau 3 en 4
Niveau 4Niveau 4