• Para-zwemmen

Herkeuring in geval van uitzonderlijke omstandigheden

Rode Lijn

Herkeuring in geval van uitzonderlijke omstandigheden

Wanneer de KNZB van mening is dat er sprake is van Uitzonderlijke Omstandigheden, kan de KNZB een herkeuring verplicht stellen voor een sporter die is ingedeeld in een klasse voor een visuele, lichamelijke, auditieve of een verstandelijke beperking.

Onder Uitzonderlijke Omstandigheden worden verstaan:

  • Een duidelijke en permanente verandering in de beperking van de sporter;
  • Een sporter toont significante betere of slechtere ‘mogelijkheden’ voorafgaand of gedurende een wedstrijd die niet verwacht kunnen worden voor iemand in de klasse waartoe de sporter behoort;
  • Het classificatiepanel heeft een fout gemaakt waardoor de sporter een verkeerde klasse is toegewezen;
  • De classificatieregels zijn veranderd sinds de laatste keer dat de sporter is geclassificeerd.

Indien een herkeuring volgens de Sportbond dient plaats te vinden, zal de KNZB de sporter hiervan op de hoogte stellen en schriftelijk toelichten waarom volgens de KNZB een herkeuring noodzakelijk is. De status van de sporter wordt direct op R (review) gezet met een jaartal vermelding waarin de herkeuring plaats dient te vinden.

De herkeuring vindt op dezelfde wijze plaats alsof het een eerste (nieuwe) classificatiekeuring betreft bij de KNZB (in geval van een verstandelijke beperking het NOC*NSF). Het herkeuringsresultaat vervangt de eerdere klasse en status van de sporter.

Het starten van de herkeuringsprocedure heeft geen schorsende werking, zodat de klasse van toepassing blijft zolang daarover niet anders is beslist.

Leeftijdsreview meisjes junioren 3 en jongens junioren 4 per 1 januari 2018

Het IPC heeft de Classificatie Code per 1 januari 2018 aangepast. Als gevolg daarvan heeft het IPC besloten om alle sporters met een lichamelijke en met een verstandelijke beperking per 1 januari 2018 de status Review te geven en al deze sporters opnieuw te classificeren. De KNZB volgt deze internationale ontwikkelingen en hanteert de uitgangspunten van de nieuwe IPC code direct bij alle nieuwe classificaties. Daarnaast worden alle sporters in de categorie meisjes junioren 3 en jongens junioren 4 per 1 januari 2018 naar een Review status omgezet en zullen deze sporters opnieuw geclassificeerd moeten worden. Voor alle andere categorieën en eerder geclassificeerde sporters hanteert de KNZB een overgangstermijn waarover op een later stadium gepubliceerd zal worden.

Van alle geclassificeerde sporters uit de categorie meisjes junioren 3 of jongens junioren 4 zijn de classificaties per 1 januari 2018 omgezet naar een Review status. De KNZB verzoekt deze sporters zich aan te melden voor een nieuwe classificatie zodat de zwemcompetitie zo eerlijk mogelijk kan verlopen.

Classificeren van sporters zorgt voor een grote uitdaging om sport op een eerlijke manier te organiseren. De uitdaging ligt enerzijds in het realiseren van een competitieve competitie waarin sporters in hun kracht actief kunnen zijn. En anderzijds in het vermijden van een betekenisloze competitie met heel veel verschillende classificatieklassen.

Bestaande dispensatiecodes kloppen niet meer bij de hulpvraag

Indien de eerder toegekende dispensatie codes niet meer aansluiten bij de huidige hulpvraag van de sporter, kan er een classificatie aanvraag gedaan worden op basis van nieuwe aangeleverde medische documenten. Middels dossierstudie worden de nieuwe dispensatiecodes bepaald door een KNZB classifier. Er volgt dus geen fysieke test.