• Para-zwemmen

Herkeuring in geval van uitzonderlijke omstandigheden

Rode Lijn

Herkeuring in geval van uitzonderlijke omstandigheden

Wanneer de KNZB van mening is dat er sprake is van Uitzonderlijke Omstandigheden, kan de KNZB een herkeuring verplicht stellen voor een sporter die is ingedeeld in een klasse voor een visuele, lichamelijke, auditieve of een verstandelijke beperking.

Onder Uitzonderlijke Omstandigheden worden verstaan:

  • Een duidelijke en permanente verandering in de beperking van de sporter;
  • Een sporter toont significante betere of slechtere ‘mogelijkheden’ voorafgaand of gedurende een wedstrijd die niet verwacht kunnen worden voor iemand in de klasse waartoe de sporter behoort;
  • Het classificatiepanel heeft een fout gemaakt waardoor de sporter een verkeerde klasse is toegewezen;
  • De classificatieregels zijn veranderd sinds de laatste keer dat de sporter is geclassificeerd.

Indien een herkeuring volgens de Sportbond dient plaats te vinden, zal de KNZB de sporter hiervan op de hoogte stellen en schriftelijk toelichten waarom volgens de KNZB een herkeuring noodzakelijk is. De status van de sporter wordt direct op R (review) gezet met een jaartal vermelding waarin de herkeuring plaats dient te vinden.

De herkeuring vindt op dezelfde wijze plaats alsof het een eerste (nieuwe) classificatiekeuring betreft bij de KNZB (in geval van een verstandelijke beperking het NOC*NSF). Het herkeuringsresultaat vervangt de eerdere klasse en status van de sporter.

Het starten van de herkeuringsprocedure heeft geen schorsende werking, zodat de klasse van toepassing blijft zolang daarover niet anders is beslist.

Bestaande dispensatiecodes kloppen niet meer bij de hulpvraag

Indien de eerder toegekende dispensatie codes niet meer aansluiten bij de huidige hulpvraag van de sporter, kan er een classificatie aanvraag gedaan worden op basis van nieuwe aangeleverde medische documenten. Middels dossierstudie worden de nieuwe dispensatiecodes bepaald door een KNZB classifier. Er volgt dus geen fysieke test.