• Para-zwemmen

Minimale handicapseisen

Rode Lijn

Minimale handicapseisen

Wat zijn de erkende beperkingen?

Om geclassificeerd te kunnen worden, moet de sporter voldoen aan minimaal één van de tien erkende beperkingen. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft de onderstaande tien beperkingen erkend. Ze hebben als overeenkomst dat de beperking verifieerbaar en permanent van aard zijn.

  1. Verminderde spierkracht door bijvoorbeeld een dwarslaesie of spina bifida.
  2. Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten.
  3. Amputaties van ledematen als gevolg van trauma of ziekte, of een aangeboren deficiëntie aan de ledematen.
  4. Significant beenlengte verschil, aangeboren of door een trauma.
  5. Dwerggroei (Achondroplasie).
  6. Hypertonie zoals Cerebrale Parese (spasmen).
  7. Ataxie (beschadiging of ziekte van je kleine hersenen).
  8. Athetose (als de samentrekking van de spieren van je armen en benen kronkelende bewegingen veroorzaakt).
  9. Visuele beperking, zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming.
  10. Verstandelijke beperking, gemeten in IQ (<75), een beperkte zelfredzaamheid én de voorwaarde dat dit voor het 18e jaar is geconstateerd.