• Para-zwemmen

Veelgestelde vragen over classificatie

Lisa

Veelgestelde vragen over classificatie

Kan ik nog een dispensatie aanvragen?

Nee, dispensaties bestaan niet meer. Heb je een lichamelijke beperking dan zul je een nationale classificatie aan moeten vragen. In de classificatiekeuring zal sprake moeten zijn van een minimal disability (minimale handicap eis) en wordt je vervolgens in een klasse ingedeeld. Is geen sprake van een minimal disability dan wordt je uitgeclassificeerd en niet ingedeeld in een van de gehandicaptenklasses.

Dispensaties kunnen wel aangevraagd worden voor bijv. het gebruik van een bepaald geneesmiddel. Lees meer>

Voert de KNZB alle classificaties uit?

De KNZB regelt de classificatie voor sporters met een fysieke, visuele en auditieve beperking. De classificaties voor de sporters met een verstandelijke beperking worden door het NOC*NSF uitgevoerd. De aanmeldingen voor alle classificaties worden wel bij de KNZB gedaan.

Hoe regel ik de betaling van de classificatie?

De classificaties voor fysieke, visuele en auditieve beperkingen worden door de KNZB uitgevoerd. Via de KNZB webshop kun je de betaling voor de classificitatie via IDEAL direct regelen. De classificaties voor verstandelijke beperkingen worden door het NOC*NSF uitgevoerd. De betaling voor deze classificatie wordt na aanmelding aan het NOC*NSF gedaan.

De visuele classificatie wordt, op basis van een verwijsbrief van de huisarts, door een medisch specialist uitgevoerd. De kosten van dit medisch onderzoek worden via uw ziektekostenverzekeraar verrekend.

Wanneer kan ik geclassificeerd worden?

De KNZB plant elk jaar enkele data waarop classificaties plaatsvinden.

Deze data zijn meestal op dezelfde dag en locatie als een kampioenschap.

De eerstvolgende data worden op de KNZB website vermeld.

Wat is een Masterlist?

Op de Masterlist zwemmen worden alle classificatie-resultaten vastgelegd via een online systeem dat beheerd wordt door NOC*NSF. Op deze lijst staan de sporters met classificatie codes vermeld.

Kan ik bezwaar maken tegen de uitslag van een classificatie?

Tegen de inhoudelijke vaststelling van de classificatie is geen bezwaar mogelijk. Bezwaar kan alleen worden aangetekend (door de vereniging) tegen een onjuist gevolgde procedure. Het reglement voor de bezwaarprocedure is vastgelegd binnen de Administratieve rechtspraak in het KNZB reglement,, specifiek onderdeel van het L-reglement.

Wat doet de KNZB precies met mijn (medische) gegevens?

In de privacyverklaring leest u wat de KNZB precies doet met uw gegevens.