• Partners

Maatschappelijke partners

Partners WL22
Paraploeg met kinderen

Johan Cruijff Foundation

De Johan Cruyff Foundation is maatschappelijk partner van de KNZB. Sinds 2010 werken de KNZB en de Johan Cruyff Foundation onder de noemer “Grenzeloos zwemmen” actief samen in verschillende projecten om zowel zwemmen als breedtesport te stimuleren als ook de instroom naar talentontwikkeling en topsport te promoten. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet en inmiddels is zwemmen & handicap binnen de KNZB geheel geïntegreerd. Zo geven we samen kinderen de ruimte om te sporten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen