• Schoonspringen

Landelijk wedstrijdcircuit

Schoonspringen koprol

Het landelijk circuit wedstrijd is een wedstrijd waar de beginnende springer tot en met de vergevorderde springer samen in een wedstrijd uitkomen. Ieder op hun manier en eigen niveau. De wedstrijd is in leeftijdsgroepen verdeeld.

Aanvullende informatie

Deelname aan de Landelijke circuitwedstrijd

Springers die lid zijn van een Nederlandse vereniging en in het bezit zijn van een startvergunning mogen deelnemen aan de wedstrijden.

Kosten van deelname

De kosten van inschrijving kunt u vinden in de tarievenlijst De kosten worden op basis van inschrijving direct aan de vereniging gefactureerd; hiervan wordt geen apart bericht gestuurd.

Verplichting tot het aanmelden van juryleden

Alle deelnemende verenigingen zijn verplicht om juryleden voor de wedstrijddag aan te leveren. Op het inschrijfformulier moeten de namen van de juryleden gemeld worden. Verenigingen die geen eigen juryleden hebben, mogen juryleden van andere verenigingen vragen om voor hen te jureren. Inschrijvingen van verenigingen die geen jurylid melden worden apart gelegd en zijn op dat moment nog niet geaccepteerd. Het competitiesecretariaat zal een vereniging informeren als de aanmelding (nog) niet geaccepteerd is. Een jurylid kan maar voor één vereniging tegelijk uitkomen. Een opgegeven jurylid kan vooraf vragen niet te worden opgesteld in specifieke onderdelen van het programma (bv niet in categorie E of iets dergelijks). De organisatie zal in principe rekening houden met deze vooraf opgegeven voorkeuren. Afhankelijk van het aantal juryleden en deelnemers kan hiervan worden afgeweken. Zonder opgave vooraf is het jurylid voor de gehele wedstrijd inzetbaar, op de competitiedag zelf kunnen geen voorkeuren meer worden aangegeven.

De vereniging en het opgegeven jurylid dienen zorg te dragen voor vervanging als hij/zij door omstandigheden alsnog niet kan fungeren.

Indien na sluiting van de inschrijving voldoende juryleden beschikbaar blijken om ook alle verenigingen zonder jurylid toe te laten, dan zullen de inschrijvingen van al de verenigingen die geen jurylid hebben aangemeld alsnog worden geaccepteerd. Indien onvoldoende juryleden beschikbaar zijn, dan zullen de inschrijvingen van de verenigingen die geen jurylid leveren geen van allen worden geaccepteerd. De verenigingen en de KNZB zullen door het competitiesecretariaat op de hoogte worden gesteld over het definitieve besluit met betrekking tot de deelname door de verenigingen zonder jurylid.

Controleplicht van de startlijst door de deelnemende verenigingen

Verenigingen (secretariaat/trainer/coach) dienen na publicatie van de startlijst via de mail en/of website deze te controleren op juiste circuit indeling van hun eigen springers.

Indien de vereniging van mening is dat een springer in de het verkeerde circuit is terecht gekomen, dan kunnen wijzigingen tot 24 uur voorafgaand aan de wedstrijddag gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. Indien de circuitleider van mening is dat een springer voor het verkeerde circuit is ingeschreven, dan zal hij de springer in het juiste circuit indelen en de vereniging hiervan op de hoogte stellen. Indien onjuiste indeling wordt geconstateerd na aanvang van het eerste onderdeel van de betreffende wedstrijddag en onjuiste indeling is ontstaan door onjuiste inschrijving zal de springer niet worden opgenomen in de einduitslag van de wedstrijddag. Deze maatregel geldt ook indien de betreffende springer door de circuitleider onjuist is ingedeeld en het na aanvang van de betreffende wedstrijd niet meer mogelijk is om de springer alsnog in het juiste circuit deel te laten nemen omdat het juiste circuit al van start is gegaan en betrokkene niet hoort te springen in een later te verspringen onderdeel. Controle op vergissingen in de indeling door de vereniging is daarom belangrijk.