• Werkorganisatie

Werkorganisatie Schoonspringen

Daphne Wilms ORANGE PICTURES

Werkorganisatie Schoonspringen

Binnen de sporttak ‘schoonspringen’ zijn volgens projectleider Irma Duim veel zeer betrokken vrijwilligers die gepassioneerd te werk gaan waarbij ze de ervaring en kennis delen. ,,Ze weten goed aan te geven wat de wensen zijn binnen de kaders van de mogelijk- en onmogelijkheden van de sport. Daarnaast is er een grote wens om taken en verantwoordelijkheden te borgen met elkaar. Onze intentie is jongere vrijwilligers in te werken, zodat we samen voor continuïteit zorgen’’, vertelt Irma na een overleg met tien vrijwilligers die taken uit gaan voeren.

Ogen en oren
Tijdens een overleg kwam naar voren welke taken en functies er in welke taakgroep en commissie liggen. Met de focus op commissie competities en wedstrijdzaken, taakgroep nationale evenementen, taakgroep lokale wedstrijden, taakgroep masters en projectgroep highdiving. De gedetailleerde invulling zal in een later stadium met elkaar plaatsvinden. Op grote lijnen is nu besloten dat de commissie overkoepelend aan het werk gaat. Zij initiëren het beleid, zijn de ogen en oren van de sport zijn, bespreken de wensen van schoonspringend Nederland, vat Irma het resultaat samen. ,,De commissie onderzoekt de wensen en implementeert waar gewenst het resultaat. De taakgroepen zijn de teams op de badvloer. De daadwerkelijke handen en voeten in het organiseren en het zwembad.’’

Na deze eerste aanzet is het zaak om de rest van de invulling van taken in het organigram compleet te maken. Irma: ,,Ik heb er een goed gevoel over het overleg. We zijn open en eerlijk het gesprek met elkaar aangegaan. Het leeuwendeel van de aanwezigen zien de voordelen van het gezamenlijk optrekken binnen deze sport. Een mooi moment was toen de aanwezigen direct een probleem voor een wedstrijd konden oplossen met elkaar. Daar ben ik blij mee en trots op.”

Nieuw team
Een volgende stap binnen de sporttak schoonspringen is de bespreking met de commissie ‘reglementen en officialzaken’. ,,Afgesproken is met elkaar nu de tijd te nemen met elkaar te onderzoeken en per 1 januari 2024 te staan als nieuw team. De onafhankelijke voorzitter is al bekend en zal worden meegenomen in de stappen die nog te zetten zijn’’, besluit Irma.

Organogram