• Para-zwemmen

Aanmelden nationale classificatie

1000048312

Aanmelden nationale classificatie

Een sporter met een beperking stuurt, om in aanmerking te komen voor een classificatie, het KNZB aanmeldformulier, passend bij de soort beperking, volledig ingevuld naar classificatie@knzb.nl.
Voorwaarden om voor een KNZB classificatiekeuring in aanmerking te komen zijn:

  1. Je voldoet aan de minimale handicapeis: deze is sportafhankelijk en geeft de doorslag of je wel of niet geclassificeerd kunt worden. Ook op www.paralympic.org/classification vind je hier informatie over.
  2. Je bent lid van een bij de KNZB aangesloten vereniging.
  3. Je beschikt over een geldig KNZB startnummer.
  4. Je gaat akkoord met het opslaan van je aanmelding en medische documenten in het KNZB beveiligd registratiesysteem.
  5. Je gaat akkoord met de eigen bijdrage om geclassificeerd te worden (m.u.v. verstandelijke beperking. De kosten worden door NOC*NSF bepaald en in rekening gebracht). In geval van een visuele classificatie zullen naast deze kosten ook de kosten van de medisch specialist via uw ziektekosten verzekering verrekend worden (vergeet de verwijsbrief van uw huisarts niet mee te zenden bij de aanvraag!).
  6. Je gaat akkoord met de beslissing van de classifier. Ook als je niet geclassificeerd kunt worden.
  7. Je gaat akkoord met (mogelijke) filmopnamen die van je classificatie gemaakt worden.
  8. Je gaat akkoord met de privacyverklaring Nationale classificaties.

Procedures
Classificatie bij een lichamelijke, visuele of auditieve beperking
Het aanmelden voor een classificatie doe je door een ingevuld aanvraagformulier op te sturen naar classificatie@knzb.nl. Na je aanmelding zal er contact met je opgenomen worden en zal er mogelijk om aanvullende informatie gevraagd worden. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een fysieke classificatie haalbaar is. Vervolgens kan er een classificatie ingepland worden.

Verstandelijke beperking
Je meldt je aan via het KNZB aanvraagformulier classificatie verstandelijke beperking. Dit formulier wordt gebruikt om te verifiëren of de sporter lid is van een KNZB vereniging en in het bezit is van een geldig startnummer. Stuur dit formulier naar classificatie@knzb.nl. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag.

De uitvoering van de classificatie en de inning van de eigen bijdrage worden door NOC*NSF verzorgd. Daarom verwijzen wij voor de verdere procedure naar https://nocnsf.nl/topsport/topsportbeleid-teamnl/classificatie-paralympisch. NOC*NSF neemt uw aanvraag in behandeling. De KNZB wordt op de hoogte gesteld van de uitslag en verwerkt deze in de Masterlist.