• Para-zwemmen

Aanmelden nationale classificatie

1000048312

Aanmelden nationale classificatie

Een sporter met een beperking stuurt ,om in aanmerking te komen voor een classificatie, het KNZB aanmeldformulier, passend bij de soort beperking, volledig ingevuld naar classificatie@knzb.nl.
Voorwaarden om voor een KNZB classificatiekeuring in aanmerking te komen zijn:

  1. Je voldoet aan de minimale handicapeis: deze is sportafhankelijk en geeft de doorslag of je wel of niet geclassificeerd kunt worden. Ook op www.paralympic.org/classification vind hier informatie over.
  2. Je bent lid van een bij de KNZB aangesloten vereniging.
  3. Je beschikt over een geldig KNZB startnummer.
  4. Je gaat akkoord met het opslaan van je aanmelding en medische documenten in het KNZB beveiligd registratiesysteem.
  5. Je gaat akkoord met de eigen bijdrage om geclassificeerd te worden (m.u.v. verstandelijke beperking. De kosten worden door NOC*NSF bepaald en in rekening gebracht). In geval van een visuele classificatie zullen naast deze kosten ook de kosten van de medisch specialist via uw ziektekosten verzekering verrekend worden (vergeet de verwijsbrief van uw huisarts niet mee te zenden bij de aanvraag!).
  6. Je gaat akkoord met de beslissing van de classifier. Ook als je niet geclassificeerd kunt worden.
  7. Je gaat akkoord met (mogelijke) filmopnamen die van je classificatie gemaakt worden.
  8. Je gaat akkoord met de privacyverklaring Nationale classificaties.

Procedures

Lichamelijke beperking
Je meldt je via de KNZB webshop aan voor een classificatie lichamelijke beperking. Na de betaling van de eigen bijdrage download je het KNZB aanvraagformulier voor classificatie lichamelijke beperking in de webshop. Vul dit volledig in en stuur het met de bevestigingsmail van de betaling en de aanvullende medische documenten naar classificatie@knzb.nl. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag. Zo spoedig mogelijk daarna ontvang je een uitnodiging voor de classificatie.

Visuele beperking
Je meldt je via de KNZB webshop aan voor de classificatie visuele beperking. Na de betaling van de eigen bijdrage dowmload je het KNZB aanvraagformulier voor classificatie visuele beperking. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur deze samen met de bevestigingsmail van de betaling, de evt. aanvullende medische documenten en de verwijsbrief van de huisarts naar classificatie@knzb.nl.
Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag. Zo spoedig mogelijk daarna ontvang je een uitnodiging voor de classificatie

Auditieve beperking
Je meldt je via de KNZB webshop aan voor een classificatie auditieve beperking. Na de betaling van de eigen bijdrage download je het KNZB aanvraagformulier voor classificatie auditieve beperking. Vul het formulier volledig in en stuur dit samen met de bevestigingsmail van de betaling en een recente (verplichte) audiogram/gehoortest naar classificatie@knzb.nl. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag. Op basis van deze gegevens beoordeelt de classifier de autitieve beperking en kent de evt. classificatie toe. Je wordt z.s.m. over de uitkomst geïnformeerd.

Verstandelijke beperking
Je meldt je aan via het KNZB aanvraagformulier classificatie verstandelijke beperking. Dit formulier wordt gebruikt om te verifiëren of de sporter lid is van een KNZB vereniging en in het bezit is van een geldig startnummer. Stuur dit formulier naar classificatie@knzb.nl. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag.

De uitvoering van de classificatie en de inning van de eigen bijdrage worden door NOC*NSF verzorgd. Daarom verwijzen wij voor de verdere procedure naar http://www.paralympisch.nl/classificatie. NOC*NSF neemt uw aanvraag in behandeling. De KNZB wordt op de hoogte gesteld van de uitslag en verwerkt deze in de Masterlist.