• Para-zwemmen

Sporten met een auditieve beperking

1000001681

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben.

De sportparticipatie van mensen met een auditieve beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Gezamenlijk willen wij hier iets aan doen.

We dagen de (toekomstige) sporter, de club en de professionals uit om naar zichzelf te kijken. Wat doe je er als sporter zelf aan om in beweging te komen? En hoe kan een professional een potentiële sporter naar een juist sportaanbod verwijzen? En heeft jouw club er wel is aan gedacht om zijn deuren te openen voor deze doelgroep?

Wedstrijdsport nationaal en internationaal
De KNDSB werd al in 1926 werd opgericht. De oprichting gebeurde twee jaar voordat de tweede Deaflympics (toen nog Internationale Sportspelen voor Doven geheten) plaatsvonden in Amsterdam. Sindsdien zond de bond Nederlandse dove sporters uit naar de vierjaarlijkse zomeredities en later ook een aantal keren naar de winteredities. Voor de ambitieuze sporters met een auditieve beperking zijn er mogelijkheden om ook op internationaal niveau te sporten.


Ongehoord sportief

Zie de pagina Ongehoord sportief voor meer informatie.