• Eredivisie waterpolo inspireert

Versterken organisatiekracht topclubs

TOOLKIT PROFESSIONALISERING EREDIVISIECLUB - DEEL 1

Deel 1 gaat over het aanstellen van de professional en hoe dit bijdraagt aan de ambitie van de Eredivisieclub. De professional kan jullie vrijwilligers ondersteunen, begeleiden of een combinatie ervan. Dit moet voor iedereen in de club helder zijn voordat het traject start. Na het vaststellen van de ambitie en het formuleren van een projectopdracht voor de professional ga je de concrete taken, werkzaamheden en gewenste competenties benoemen in een functieprofiel en vacaturetekst.

TOOLKIT PROFESSIONALISERING EREDIVISIECLUB - DEEL 2

Deel 2 gaat in op de lokale samenwerking en financiering van de professional. Het is belangrijk toe te werken naar een structurele financiële investering in menskracht die je binnen de Eredivisieclub borgt. Er zijn diverse mogelijkheden voor aanvullende (co)financiering van de salariskosten van de professional. Je onderzoekt in eerste instantie welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan jouw Eredivisieclub en borgt deze afspraken door middel van een samenwerkingsovereenkomst.

TOOLKIT PROFESSIONALISERING EREDIVISIECLUB - DEEL 3

Tot slot behandelt deel 3 hoe de Eredivisieclub de professional kan behouden. Er moet inzicht komen in de diverse aanstellingen en het hebben van een organisatiestructuur die daarin faciliteert. Daarnaast is het van belang om je als Eredivisieclub te buigen over een goede invulling van jullie rol als werk- of opdrachtgever.