• Waterpolo

Topsport & talentontwikkeling

Spanning stijgt in triest

Talentontwikkeling

Het talentontwikkelingsprogramma van de KNZB omvat een brede laag binnen het Waterpolo waarin sporters worden begeleid om het beste uit zichzelf te halen. Dat begint bij de vereniging en loopt via het RTC en/of KNZB+ programma door tot en met de Nationale selecties en de Waterpolo Academie in Eindhoven. Na dit traject stroomt de sporter door naar het topsportprogramma in Zeist onder leiding van de bondscoaches senioren.

Op deze pagina staat meer informatie over het talentontwikkelingsprogramma. Heb je vragen? Neem contact op via topsport@knzb.nl. 

KNZB programma Waterpolo 2023-2024

Wat is het KNZB+ programma?

Het KNZB+ programma stimuleert de ontwikkeling van talentvolle en ambitieuze spelers en speelsters op positieve wijze. In het KNZB+ programma gaat het om scouting en talentherkenning voor sporters uit de jaargangen 2008, 2009, 2010 EN 2011. Het is de eerste opstap richting de Nationale selecties. 

Komend seizoen start met drie KNZB+ activiteiten in Zeist. Na deze drie activiteiten worden de Nationale selecties 2024 (jongens en meisjes) samengesteld voor de jaargangen 2008 en 2009. Zij gaan zich vanaf dat moment voorbereiden op het eindtoernooi in de zomer en wekelijks in Zeist trainen. 

Voor de jaargang 2010 en 2011 wordt de KNZB+ trainingsgroep 2024 geformeerd. Deze sporters hebben van januari tot mei maandelijks een activiteit in Zeist.  Mogelijk worden hier nog sporters uit de jaargang 2009 aan toegevoegd.

Daarnaast is de bondscoach beschikbaar als adviseur voor jou als sporter en voor jouw coach. Jij kan contact met hem of haar opnemen om te praten over je ontwikkeling en je programma.   

Voor sporters uit de jaargangen 2006 en 2007 is geen specifiek KNZB+ programma dit seizoen. Is er in jouw vereniging een sporter met potentie die nog niet bekend is bij de bondscoach? Coaches die graag een sporter uit deze leeftijdsgroep willen voordragen kunnen contact opnemen met Zeno Reuten. Er worden dan individuele afspraken gemaakt. Doe dit zo vroeg mogelijk in het seizoen, bij voorkeur in de periode september tm november. Vanaf januari worden namelijk de selecties gevormd en gaan teams in voorbereiding op kwalificatie- en eindtoernooien.

Hoe kan ik deelnemen aan het KNZB+ programma?

Wil je deelnemen aan het programma en train je niet bij een RTC en/of Nationale selectie?  Voor het komende seizoen doorlopen clubsporters de volgende stappen:  

1. Voordracht door je coach (uiterlijk 15 september 2023) 
2. Deelname aan het testmoment bij het RTC in jouw regio in oktober (bij deelname KNZB+ toernooi)​
3. Deelname aan de KNZB+ dagen (op uitnodiging KNZB)

De selectieprocedure van 2023-2024 start met een voordracht door de verenigingscoach. Op basis van de voordrachten zijn sporters wel of niet uitgenodigd voor de KNZB+ activiteiten in het najaar.

1. Voordracht
De coach doet de voordracht via het online voordrachtsformulier. De sporter en zijn/haar ouders ontvangen een bevestiging van de voordracht per mail. De voordracht wordt doorgestuurd naar het dichtstbijzijnde RTC Waterpolo.

Sporters die in 2023 deel uitmaakten van de Nationale Selectie en deelnamen aan de EJK worden direct geplaatst in het KNZB+ programma van het najaar 2023. Zij hoeven niet voorgedragen te worden. De bondscoach stemt met deze sporters het programma af.

2. KNZB+ dagen & RTC testmoment
Ben je door je coach voorgedragen? Via het RTC ontvangen deze sporters een uitnodiging voor het KNZB+ testmoment bij het RTC.  De voordrachten en testresultaten worden beoordeeld door de KNZB bondscoaches. Na deze beoordeling worden sporters uitgenodigd voor de KNZB+ dagen in Zeist.

3. KNZB+ -periode 
Op basis van de voordracht, testontwikkeling, ambitie, huidige trainingsintensiteit en persoonlijke ontwikkeling beoordelen de bondscoaches of de sporter wel of niet wordt uitgenodigd voor de KNZB+ periode in het najaar. De sporter, ouders en trainer ontvangen uiterlijk 15 oktober de uitnodiging of bericht van afwijzing voor de KNZB+ activiteiten. 

Na de KNZB+ periode (15 januari 2024) maakt de KNZB de Nationale selectie per leeftijdsgroep bekend.  Deze selecties gaan zich voorbereiden op het kwalificatietoernooi en/of eindtoernooi.

Leeftijdscategorieën
Deelname aan het KNZB+ programma staat in het seizoen 2023-2024 open voor ambitieuze jongens en meisjes uit de jaargangen 2008, 2009, 2010 en 2011.

Leeftijdscategorieën

Deelname aan het KNZB+ programma staat in het seizoen 2023-2024 open voor ambitieuze jongens en meisjes uit de jaargangen 2008, 2009, 2010 en 2011.

Selectieprocedure seizoen 2023-2024

Wat nemen we mee in de selectie voor deelname aan KNZB+:  

  • voordracht door jouw eigen coach (vóór 15 september 2023)
  • deelname aan het RTC testmoment
  • KNZB+ dagen Zeist (op uitnodiging)  
  • ontwikkeling in waterpolo 
  • ambitie  
  • persoonlijke ontwikkeling  
  • huidige trainingsintensiteit  
  • testresultaten 
  • observaties RTC coach 
  • (eerdere) observaties bondscoach 

We behouden ons ook het recht voor om sporters met hoge testscores niet uit te nodigen en eventueel lager scorende sporters wel op te nemen in de uitnodiging.  

De sporter, ouders en trainer hebben voor het seizoen 2023 allen de uitnodiging of bericht van afwijzing voor de KNZB+ trainingen ontvangen.  

We verwachten dat geselecteerde sporters aan alle trainingen & activiteiten deelnemen.

Bij blessures neem je altijd contact op met de bondscoach om afspraken over de aanwezigheid te maken.  Bij afwezigheid zonder overleg en geldige reden vervalt deelname aan het KNZB+ programma.  

Contactgegevens bondscoaches

De bondscoach is de adviseur voor jou en je coach. Jij kan contact met hem of haar opnemen om te praten over je ontwikkeling en je programma. De bondscoach kan ook jou contacten. Misschien kan de bondscoach je adviseren om zaken anders of nog beter aan te pakken. Wellicht adviseert de bondscoach jou om wekelijks bij een andere vereniging of bij het RTC te gaan trainen. Alles is er op gericht jouw ontwikkeling positief te stimuleren.  

Sporters die bij de eigen vereniging niet op het spelniveau kunnen spelen dat bij hen past, kunnen als gastspeler (voor de eigen leeftijdsklasse) aansluiten bij een hoger spelende vereniging, zonder de binding met de eigen club te verliezen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het verstandig de volledige overstap te maken naar een andere vereniging. Dit gaat altijd in goede samenspraak tussen de oude en de nieuwe vereniging. 

Clubcoaches kunnen contact opnemen met de bondscoaches om advies te vragen over de coaching van sporters met potentie.  Als de naam van de coach nog niet bekend is, dan kan je mailen naar Zeno Reuten, zeno.reuten@knzb.nl.

Jongens jaargang 2010 & 2011 – Arjan Vos
Jongens jaargang 2008 & 2009 (jongens o.16) – Zeno Reuten
Jongens jaargang 2006 & 2007 (jongens o.18) – Branko Mitrovic
Meisjes jaargang 2010 & 2011 – Arjan Vos
Meisjes jaargang 2008 & 2009 (meisjes o.16) – Arjan Vos
Meisjes jaargang 2006 & 2007 (meisjes o.18) – Eszter Gyori
Meisjes jaargang 2006 & 2005 (meisjes o.19) - Eszter Gyori

Uitgenodigde sporters KNZB+ programma 2023-2024

Sporters die worden uitgenodigd voor het KNZB+ programma ontvangen hierover persoonlijk bericht per email.  Ook de clubtrainers hebben bericht ontvangen over de sporters die uitgenodigd zijn. 

Vragen? Neem contact op met Annemieke Beute, pathway manager talentontwikkeling KNZB. 

Talentstatussen & talentprofiel

Wat is een talentstatus?

De KNZB hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het aanmerken van talentvolle sporters. Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die in samenwerking met NOC*NSF opgesteld zijn. Sporters die voldoen aan de criteria ontvangen voor de duur van het seizoen (ingangsdatum 1 september - einddatum 31 augustus) een talentstatus.  

Er zijn 3 soorten talentstatussen voor waterpoloers:
Belofte (B)
Nationaal Talent (NT)
Internationaal Talent (IT) 

Er zijn twee topsportstatussen:
Selectie status
A-status 

Topsportstatussen worden centraal verstrekt op basis van toekenningen van NOC*NSF en zijn gelimiteerd in aantal. Deze kan je als individuele sporter niet aanvragen. 

Hoe krijg ik de beschikking over een talentstatus?

Allereerst moet je voldoen aan de criteria. Deze criteria staan beschreven in het talentprofiel waterpolo..

Alle sporters die deel uit maken van de A-selectie ontvangen de IT status (internationaal talent), selectie status of A-status.  

In alle andere gevallen wordt de status niet automatisch verstrekt. En maak je gebruik van het aanvraagformulier. 

Aanvragen 2023-2024: Vanaf heden kunnen aanvragen voor 2023-2024 worden ingediend. Aanvragen die vóór 15 juli 2023 zijn ingediend, worden vóór 22 augustus 2023 beoordeeld en verwerkt in het registratiesysteem van NOC*NSF. Voor aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen we niet garanderen dat deze voor aanvang van het schooljaar zijn afgehandeld. Deze worden vanaf de maand september beoordeeld.

Wat kan ik met een status?

Sporters met een status komen in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch netwerk. Bij het Olympische netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportbeoefening. In de regel wordt een sporter bij een eerste statustoekenning door het betreffende (regionale) Olympisch netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek. 

In veel gevallen betekent het ook dat sporters met een status op hun onderwijsinstelling in aanmerking kunnen komen voor aanpassingen in het lesrooster.  

Voor sporters op de basisschool wordt geen talentstatus afgegeven.  

Ik voldoe niet aan de criteria. Wat nu?

Sporters die niet voldoen aan de gestelde criteria komen helaas niet in aanmerking voor een talentstatus.

Waar kan ik bij vragen terecht?

Voor vragen over talentstatussen kun je contact opnemen via topsport@knzb.nl.

Regionale Waterpolo Scholen (RWPS)

Wat is de Regionale Waterpolo school?

Kinderen in de leeftijd 8 tot ongeveer 14 jaar, die meer willen trainen, kunnen terecht bij de regionale waterpoloschool. Vanuit de regionale waterpoloschool wordt één of tweemaal per week extra getraind. Deze trainingen zijn een aanvulling op de clubtrainingen. Onder leiding van gekwalificeerde trainers kan er samen met andere kinderen, die dezelfde motivatie hebben, aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de individuele waterpolovaardigheden.

Op welke locatie kan ik de RWPS vinden?

- RWPS Noord - Locaties: Groningen, Meppel, Heerenveen
- RWPS Oost - Locaties: Ede, Arnhem, Barneveld, Nijverdal, Zwolle
- RWPS Zuid - Locaties: Eindhoven, Roosendaal, Oss
- RWPS West - Locaties: Den Haag
- RWPS Midwest - Locaties:  Hoofddorp, Krommenie & Utrecht, Amersfoort

Spelers, speelsters en verenigingen die belangstelling hebben voor deelname aan de activiteiten van bovenstaande Waterpolo Scholen, kunnen meer informatie verkrijgen via de diverse websites.

Regionaal Trainingscentrum Waterpolo (RTC)

Wat is het Regionaal Trainingscentrum Waterpolo?

Het regionaal trainingscentrum (RTC) waterpolo organiseert en verzorgt de opleiding van groepen met talentvolle en ambitieuze speelsters en speelsters van 13 tot en met 17 jaar die in groepsverband trainen onder leiding van een deskundige en professionele coach. 

In een RTC wordt ten minste vier maal per week een volwaardige waterpolotraining aangeboden en één keer per week kracht/landtraining. Trainen bij een RTC kan op uitnodiging en vindt plaats in combinatie de reguliere trainingen bij de club. Een RTC is bedoeld voor spelers in de leeftijd van 12-16 jaar met aantoonbaar talent en de benodigde ambitie om een echte topspeler te worden.

De exacte invulling van de trainingsprogramma’s verschillen per RTC en zijn mede afhankelijk van lokale mogelijkheden en expertise.

Op deze wijze volgen de talentvolle sporters een duaal programma met voldoende trainingsuren en mogelijkheid om in de eigen omgeving een schooldiploma te behalen of in ieder geval de eerste jaren van de opleiding.

Het RTC wordt vanuit NOC*NSF ondersteund door het CTO-netwerk met doorlopende leerlijnen op gebied van voeding, lifestyle en strength & conditioning.

Sporters in het RTC blijven lid van de eigen vereniging. Er is gelegenheid om meerdere keren per week bij de club te trainen. Hierover maakt de sporter afspraken in samenspraak met de clubcoach en de RTC coach. Vaak start de sporter in eerste instantie met een parttime programma in het RTC, wat dan later wordt uitgebouwd naar een fulltime trainingsprogramma. Sporters betalen een eigen bijdrage voor de trainingen in het RTC, passend bij de omvang van het programma.

Op welke locaties zijn de RTC’s?

De RTC's zijn op 8 locaties, verspreid over Nederland.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Sporters en coaches, die graag meer willen weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma van het RTC, kunnen contact opnemen met de RTC locatie van hun voorkeur. In het aanmeldingsproces zorgt de RTC coach altijd voor afstemming met de clubcoach. We raden sporters aan om de interesse in het RTC vooraf met de clubcoach te bespreken.

De coaches gaan graag met jou in gesprek over jouw ambities en potentie en zullen op basis daarvan beoordelen of het RTC programma hierbij aansluit.

Waterpolo Academy

Wat is de Waterpolo Academy?

De Waterpolo Academy is het KNZB opleidingsprogramma voor spelers en speelsters die de potentie hebben binnen vier jaar dat Nationale A of B selectie te bereiken. Deze sporters trainen binnen de Waterpolo Academy in een fulltime programma onder leiding van een fulltime, deskundige en professionele coach.

Op welke locatie is de Waterpolo Academy?

De Waterpolo Academy heeft het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven als thuisbasis.

Hoe is de begeleiding?

Sporters in de Waterpolo Academy worden begeleid door een fulltime KNZB coach in samenwerking met assistenten en de bondscoaches.

Arjan Vos is de hoofdcoach van de Waterpolo Academy.

Daarnaast is er via het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) begeleiding beschikbaar zoals o.a. fysiotherapie, land- & krachttraining, lifestylecoaching.

In samenwerking met het CTO is er woongelegenheid op de campus en worden het onderwijsprogramma en het trainingsprogramma op elkaar afgestemd. 

Voor wie is de Waterpolo Academy?

Het programma van de Waterpolo Academy is toegankelijk voor sporters vanaf 16 jaar met de ambitie en potentie tot de mondiale top te behoren. 

In seizoen 2024-2025 betreft het sporters in de jaargangen 2005 en 2006, 2007 en 2008.

Jaarlijks is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Onder andere op basis van technische en tactische ontwikkeling en huidig niveau, ambitie, potentie voor de mondiale top, trainingsintensiteit, belastbaarheid, aanwezige competenties, persoonlijke ontwikkeling worden sporters geselecteerd voor de Waterpolo Academy. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling als persoon én als sporter. Daardoor kan het zo zijn dat iemand die lager scoort in tests, toch de voorkeur krijgt boven een sporter die hoger scoort.

Hoe ziet de introductieperiode er uit?

De introductieperiode bestaat uit een aantal onderdelen:

o    Invullen van het intakeformulier
o    Online voorlichting over de Waterpolo Academy i.s.m. TeamNL centrum Zuid
o    Feedback/input van clubcoach
o    Persoonlijk gesprek met de coaches Waterpolo Academy
o    Stagetrainingen bij de Waterpolo Academy in Eindhoven
o    Rondleiding op de TeamNL Campus Voorlichting
o    Sint Joris College (Voortgezet Onderwijs)
o    Rondleiding op de TeamNL Campus Voorlichting &  Sint Joris College (Voortgezet Onderwijs)

Hoe kan ik mij aanmelden?

Het programma van de Waterpolo Academy is toegankelijk voor sporters vanaf 16 jaar met de ambitie en potentie tot de mondiale top te behoren. 

Sporters, die graag meer willen weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma van de Waterpolo Academy kunnen contact opnemen met de pathway manager talentontwikkeling, Annemieke Beute. 

De aanmelding voor seizoen 2024-2025 is in voorbereiding. Heb jij de ambitie, potentie, competenties en het niveau om volgend seizoen te starten in de WaterpoloAcademie?

In januari 2024 vindt de online voorlichting over de WaterpoloAcademie plaats. Zwemmers die deel willen nemen aan de online voorlichting kunnen een bericht sturen naar topsport@knzb.nl met in ieder geval vermelding van je naam, vereniging, evt locatie RTC en geboortejaar. Daarna ontvang je de link naar het intakeformulier en informatie over voorlichting en de introductie periode.

Is de Waterpolo Academy ook toegankelijk voor buitenlandse sporters?

Het programma van de Waterpolo Academy is toegankelijk voor sporters met de Nederlandse nationaliteit. Het maakt niet uit of je op dit moment in Nederland of in het buitenland traint. Bij plaatsing ga je wel in Eindhoven wonen.

Nationale jeugdselecties

Welke jeugdselecties zijn er?

We werken met verschillende jeugdselecties. Jaargangen blijven bij elkaar gedurende twee seizoen en lopen daarmee parallel aan de indeling van de toernooien van LEN & FINA in het betreffende seizoen.

Oneven jaren: Nationale selectie onder 15, Nationale selectie onder 17, Nationale selectie onder 20

Even jaren: Nationale selectie onder 16, Nationale selectie onder 18, Nationale selectie onder 19

Sporters in de Nationale jeugdselecties zijn in voorbereiding op het eindtoernooi in de zomer.

Welke jeugdtoernooien zijn er?

Het aantal EJK’s en WJK’s is afgelopen jaren toegenomen. De KNZB beoordeelt per toernooi of deelname zinvol en/of verantwoord is. Voor ieder (kwalificatie) toernooi wordt een passende centrale voorbereiding (op het toernooi zelf of de kwalificatie) en begeleidingsstaf vastgesteld.

Oneven jaren : EJK onder 15, EJK onder 17, WJK onder 20
Even jaren : WJK onder 16, WJK onder 18, EJK onder 19

De data en locaties van de eindtoernooien 2024 zijn (onder voorbehoud):

Jongens

Meisjes

Onder 13

Geen

Onder 13

Geen

Onder 15

Geen

Onder 15

Geen

Onder 16

WJK o16 | Malta | 18-24 juni

Onder 16

WJK o16 | Turkije | 28 juni-4 juli

Onder 18

WJK o18* | Argentinië | 2-8 juli

Onder 18

WJK o18 | China | 17-24 aug

Onder 19

EJK o19 | Bulgarije | 1-7 sept

Onder 19

EJK o19 | Kroatië | 1-7 sept

Wanneer trainen de jeugdselecties?

Sporters in de Nationale selectie combineren centrale trainingen met het club en/of RTC programma.

De Nationale selectie onder 15/16 traint 1x per week in Zeist.
De Nationale selectie onder 17/18 traint 1x per week in Eindhoven bij de Waterpolo Academie.
De Nationale selectie onder 19/20 traint in Zeist in combinatie met de A- en B-selectie.

In de laatste weken in aanloop naar het toernooi start de voorbereidingsfase en wordt intensiever en vaker samen getraind.

Wie begeleiden de jeugdselecties?

De technisch directeur en de hoofdcoaches waterpolo mannen en vrouwen wijzen de staf aan voor de diverse internationale toernooien waar een vertegenwoordigend Nederlands team aan deelneemt. In de regel worden deze stafleden geworven onder de bondscoaches met RTC-trainers en clubcoaches in assisterende posities.