• Waterpolo

Officials

Spelregels waterpolo

Arbitrage waterpolo

Scheidsrechters vormen een onmisbaar onderdeel van het waterpolo. Om scheidsrechters de benodigde voldoening en waardering te geven vinden er verschillende activiteiten plaats. De WPOC zet zich onder andere in om scheidsrechters beter te maken. Dit gebeurt onder andere met clinics en andere presentaties.

Ook verenigingen hebben de plicht om scheidsrechters, die namens een andere vereniging bij hen te gast zijn, op een juiste manier te ontvangen. Hiertoe is in het competitie handboek het protocol scheidsrechterontvangst opgenomen.

Opvragen en registreren VOG

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een zwemvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

De VOG-regeling kost de vereniging niets, mits de vereniging aan een paar voorwaarden voldoet. Bestuurders of andere belangstellenden kunnen zich bij de KNZB laten informeren over de maatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen voor de gratis VOG.

Voor onder andere alle scheidsrechters dient een VOG te worden geregistreerd. Dit kan het verenigingssecretariaat onder diploma's en passen. Meer info vind je elders op de KNZB-site: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en op de help-pagina's van sportlink.