• Waterpolo

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Telt het invallen in de bekercompetitie mee voor de invallersregeling?

De bekercompetitie wordt beschouwd als een separate competitie, hetgeen betekent dat invallen vanuit een lagere ploeg niet meetelt.

Waar vind ik alle informatie omtrent tucht-, beroeps- en protestzaken?

Alle informatie over tucht-, beroeps- en protestzaken is hier te vinden.

Wat te doen indien een wedstrijd door omstandigheden niet is doorgegaan?

Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf dagen na de oorspronkelijke datum een nieuwe datum op te geven, welke ligt binnen veertien dagen na de oorspronkelijke datum.

Ik ben beklaagde in een tuchtzaak. Wat nu?

Het tuchtrecht van de KNZB is elders op de site beschreven, inclusief antwoord op veelgestelde vragen: Tucht, beroeps- en protestzaken..

Wat te doen indien een official / scheidsrechter niet aanwezig is?

Wat te doen staat beschreven in Artikel E 24 van het KNZB reglement.

Dit reglement is hier te vinden: Reglementen

Hoe worden boetes verrekend?

Indien een boete volgens reglement wordt opgelegd, wordt deze automatisch verrekend via het depot van de betreffende vereniging.

Het is aan de vereniging om deze boete indien van toepassing) aan een bepaalde speler of team door te belasten.

Waar vind ik informatie over Sportlink?

Deze informatie vind je op de website van Sportlink.

Wat moet ik doen achter de jurytafel?

De taken en verantwoordelijkheden van de jurytafel zijn opgenomen in dit document: Jurytafel

Waar kan ik informatie vinden over de benodigde vergunningen voor buitenlandse spelers, trainers en coaches?

Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Unie in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning. Wie een buitenlandse sporter, coach of trainer zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete van 8000 euro aan te lopen.

Als je wilt weten welke vergunningen je nodig hebt voordat je een buitenlandse sporter, trainer of coach legaal naar Nederland kunt halen en legaal bij jouw vereniging aan de slag wilt laten gaan, kan je kijken op www.beroepssporters.nl of www.sportwerkgever.nl.

Tevens kan je altijd voor vragen of advies contact opnemen met de WOS via het telefoonnummer 026-4834450. Sinds enkele jaren hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND en werken wij in nauw contact met het UWV. Sportwerkgevers kunnen tegen kostendekkend tarief via de WOS gebruik maken van versnelde procedures bij de aanvraag van werk- en verblijfsvergunningen.

Waar kan ik de KNZB reglementen vinden? (oa waterpolo en tucht)

De KNZB reglementen vind je hier: Reglementen

Waar tref ik het LEN transferformulier aan?

Internationale transfer

De transferformulieren staan vermeld in de WP algemene bepalingen op de KNZB website.

Ik heb mijn e-mailadres gewijzigd en kan niet meer inloggen in de waterpolo app

Check eerst huidige e-mailadres in de Sportlink Club administratie

Verwijder eerst de app van de telefoon en registreer opnieuw met het huidige e-mailadres en een zelfverzonnen wachtwoord.

Dan krijg je een linkje in jouw e-mail inbox en dan activeert je dat linkje en logt daarna in met dezelfde gegevens als bij registratie en dan kom je weer in de app.

Ik probeer een nieuw lid toe te voegen aan het bondsteam en krijg de melding; "het is niet (meer) toegestaan om spelerswijzigingen in bondsteams door te voeren". Terwijl dit een nieuw lid is. Kun je niet meer gaandeweg het seizoen lid worden en meedoen?

Je kunt leden die nieuw zijn en nog niet eerder ergens gespeeld hebben als bondslid toevoegen en een startnummer voor aanmaken.

Ik ben 16 jaar en bij het wedstrijdverslag staan mijn gegevens afgeschermd. Waarom is dat? Kan ik dat zelf aanpassen? Ik weet niet meer wat mijn wachtwoord is (en ook niet zeker of ik me ooit heb aangemeld met dit mailadres of mijn oude mailadres)

Dit heeft te maken met de wet op de privacy. Daarbij zijn jeugdleden afgeschermd.

Neem als ouder contact op met de vereniging en geef jouw e-mailadres door. De vereniging zal dit mailadres toevoegen bij E-mail ouder/ verzorger 1. Het e-mailadres van je kind is het primaire adres.
Download de app en maak een account aan door jouw e-mailadres te registreren.
Als ouder log je nu in als toeschouwer en volg je jouw kind via favorieten.
Ga naar menu Instellingen --> Mijn Kinderen.

Als kind kan jij nu zelf alle informatie zien, maar de ouder kan zijn/ haar gegevens beheren.

Meer informatie kan je vinden op de pagina van Sportlink

Wat moet ik doen wanneer het DWF niet werkt?

De wedstrijd zal dan middels het oorspronkelijke wedstrijdformulier moeten worden genoteerd.

Mocht u geen doordrukformulieren meer bezitten dan kunt u deze via de website van de KNZB downloaden: Diverse formulieren

Dit wedstrijdformulier dient dan zsm na de wedstrijd te worden gemaild naar de competitieleider van uw Regio of Bondscompetitieleider

Ik probeer sinds 26 september een nieuw lid in te voeren in sportlink met de sport waterpolo. Dit lid was al bekend in sportlink. Ik krijg nu de melding dat ik de sport waterpolo alleen tussen 1 april en 1 juni kan toevoegen en dat ik contact moet opnemen

Dan is de persoon lid geweest bij een andere vereniging in het vorige seizoen en dan spreken we over een overschrijving. Men moet zich voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen overgeschreven hebben om speelgerechtigd te zijn bij de nieuwe vereniging.

Verwijzing naar reglementen

Wij zijn een studentenvereniging en daarvoor gelden uitzonderingen mbt overschrijvingen. Nu lukt het niet meer om bij spelers een spelactiviteit waterpolo toe te voegen en startnummer aan te maken. Hoe moet ik dat nu doen?

Omdat jullie een studentenvereniging zijn gelden er inderdaad uitzonderingen vwb overschrijvingen.

Jullie kunnen inderdaad na 1 juni niet zelf de spelactiviteit toevoegen en zullen dit door het bondsbureau moeten laten doen. Je kunt pas daarna een startnummer aanmaken. Dat doen wij dan ook gelijk. Op dat moment is de persoon speelgerechtigd. Wanneer hij dan nog aan een team toegevoegd moet worden dan kunnen jullie dat daarna zelf tot 1 september doen Na 1 september kunnen wij dat alleen doen omdat dan ook daar een blokkade op staat omdat de competitie dan al snel begint.

Waarom ontvang ik een mail van het bondsbureau dat mijn speler geen startnummer heeft maar wel bij de teamopgave is ingevoerd?

Je kunt bij de teamopgave personen zonder startnummer toevoegen omdat coaches/technische staff ook toegevoegd moeten kunnen worden en zij hebben meestal geen startnummer.

Wanneer er dan gespeeld wordt zal de desbetreffende persoon wel een startnummer moeten hebben en anders komt hij er bij de speelgerechtigheidscontrole uit zoals nu gebeurd is.

Staat je vraag er niet tussen?

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op.