• Algemene wedstrijdzaken

Dopingreglement en controles

Dopingreglement en controles

Doping hoort niet thuis in de sport. Daarom werken we als KNZB hard aan een eerlijke, integere, schone en gezonde manier van sporten.

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de Nationale Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is de Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over de risico's, rechten en plichten van sporters en begeleiders van doping tot dopingcontroles. De meest essentiële informatie en downloads hebben wij hieronder vermeld.

Vanwege de coronapandemie heeft de dopingautoriteit haar werkwijze voor voor de dopingcontroles aangepast. Zo worden controles uitgevoerd met extra beschermende maatregelen, zoals het gebruik van mondkapjes en handschoenen en het houden van 1,5m afstand. Daarnaast voert de Dopingautoriteit bij een verhoogd gezondheidsrisico urinecontroles op afstand uit.

Tijdens urinecontroles op afstand betreedt de dopingcontroleur de locatie waar de sporter zich bevindt niet. De dopingcontroleur houdt tijdens de urinecontrole via een beveiligde videoverbinding toezicht op de sporter, waarbij de sporter wel privacy heeft bij het opvangen van het urinemonster. Een uitgebreidere uitleg van de procedure wordt gegeven in de animatie: Dopingcontrole op afstand – Urine.

Veelgestelde vragen

Wie kan er gecontroleerd worden?

In principe kan iedere wedstrijdsporter die deelneemt aan een onder verantwoordelijkheid van de KNZB en/ of één of meer van haar leden georganiseerde wedstrijd en/of lid zijn van de KNZB, dan wel van een bij de KNZB aangesloten organisatie gecontroleerd worden op doping. Het dopingreglement is tevens van toepassing op trainers, coaches, begeleiders, artsen, teamleiders en club- en bondsbestuurders die bij de KNZB en/ of één van haar leden zijn aangesloten.

Bij de dopingcontroles is het niet van belang of een deelnemer de bedoeling had zijn of haar prestaties te verbeteren. Het is al voldoende als een verboden stof wordt aangetroffen in de urine of het bloed. Deze overtreding zal bestraft worden.

De dopinglijst

Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat er in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang om altijd goed te controleren of middelen, die gebruikt worden, op de dopinglijst voorkomen. Dit geldt zowel voor medicatie welke door een arts worden voorgeschreven of om een middel dat je bij de drogist hebt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen!

Doping wordt dus niet altijd bewust gebruikt maar je bent wel zelf verantwoordelijk. Om uit te sluiten of je een middel wel of niet veilig kunt gebruiken kun je deze checken in de dopingwaaier app of op website van de dopingwaaier.

Medicijngebruik en dispensaties

Komt het toch voor dat je als sporter, vanwege een ziekte of aandoening, medicatie moet gebruiken welke op de dopinglijst staat, dan moet je hiervoor dispensatie aanvragen. Het is afhankelijk wat voor 'soort' sporter je bent bij wie de dispensatie moet aanvragen. Er zijn 3 groepen:

1. Sporters die in de Internationale Testing Pool zitten:
2. Sporters die in de Nationale Testing Pool zitten; en
3. De overige sporters.

Ad1.
Dit betreft sporters die door de FINA en/ of LEN tot de absolute top worden gerekend. Zij worden door de FINA en/ of LEN op de hoogte gesteld dat zij whereabouts moeten aanleveren.

Ad 2.
Dit betreft sporters die niet tot de eerste categorie behoren, maar wel in Nederland in de Nationale Testing Pool zitten. Ook zij zijn hiervan op de hoogte, je hebt een brief ontvangen van de Dopingautoriteit.

Ad 3.
Voor de derde groep is de aanvraag van dispensatie afhankelijk aan het soort wedstrijd waaraan je deelneemt (internationaal of nationaal) en of de wedstrijd eventueel erkend is door de FINA / LEN.

Voor meer informatie of het aanvragen van een dispensatie kijk op de pagina van de dopingautoriteit.

Dopingcontroles

Zoals gezegd kan iedereen gecontroleerd worden op het gebruik van dopinggeduide middelen. In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Bij dopingcontroles worden urinemonsters en in sommige gevallen bloedmonsters afgenomen. Voor beide controles heeft de dopingautoriteit informatieve filmpjes gemaakt. Klik op dopingcontrole urine of bloed voor de filmpjes.

Het is van belang dat je als sporter goed op de hoogte bent van je rechten en plichten. Op die manier ben je goed voorbereid op een eventuele controle.

Voorlichting

De KNZB vindt het belangrijk dat we proberen een schone zwemsport te houden. Daarom geven we de diverse Nationale selecties van de KNZB voorlichting over doping.

Maar ook sporters die niet in een Nationale KNZB selectie zitten kunnen gecontroleerd worden. Het is dan ook van belang dat je goed op de hoogte bent. De dopingautoriteit heeft een e-learningplatform. Via dit platform stoom je jezelf klaar voor het beoefenen van een schone sport. De KNZB adviseert alle sporters, trainers en ouders om de e-learning te doen. Meer informatie over diverse e-learnings klik hier.

Be PROUD

Be PROUD is een programma opgezet door de Dopingautoriteit, in samenwerking met NOC*NSF, (ex-)topsporters en trainers/ coaches. Be Proud staat voor het recht op een schone sport. Voor meer informatie over Be PROUD kijk hier.

Ook de KNZB is partner van het Be Proud programma.

Tips voor een schone sport

Sport is veel te mooi voor doping. Iedereen kan bijdrage aan een schone sport met behulp van de volgende tips:

Tip 1. Download de Dopingwaaier App
​De dopingwaaier App is de belangrijkste app voor een dopingvrije sport. Je kunt hiermee je geneesmiddelen en voedingssupplementen controleren, de dopingregels nalezen, de dopingcontrolevideo bekijken en nog veel meer! de ap is ook te gebruiken via www.dopingwaaier.nl

Tip 2. Controleer al je geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen dopingstoffen bevatten. Ook als ze zijn voorgeschreven door een arts! Zorg dus altijd dat je weet welke geneesmiddelen je gebruikt, wat erin zit en of ze zijn toegestaan.

Tip 3. Vraag zo nodig een dispensatie aan
Heb je volgens je arts een geneesmiddel nodig dat dopingstoffen bevat? Dan kun je daar een medische dispensatie voor aanvragen. Meestal wordt dat goedgekeurd. Dan heb je officieel toestemming om het geneesmiddel te gebruiken. Hier kun je een aanvraag indienen.

Tip 4. Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen
Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met dopingstoffen. Dit geldt dus ook voor vitaminepillen en eiwitshakes! Daarom bestaat het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Dit systeem controleert voedingssupplementen op de aanwezigheid van dopingstoffen. Komt een voedingssupplement schoon uit de test? Dan mag het op de NZVT-lijst.

Tip 5. Weiger nooit een dopingcontrole
Wordt je aangewezen voor een dopingcontrole? Dan ben je altijd verplicht om deze te ondergaan. Ook als het moment niet goed uitkomt. Heb je commentaar op de controle? Schrijf dit dan direct op het dopingcontroleformulier.

Tip 6. Gebruik geen drugs
Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne staan op de dopinglijst. Deze drugs zijn vaak nog lange tijd in je lichaam te vinden. Dat geldt zeker voor cannabis. Het laboratorium kan dat soms een maand na gebruik nog opsporen in je urine. En test je bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband op drugs? Dan maak je een dopingovertreding.

Tips 7. Wordt supporter van schone sport
Jij hebt het recht op schone sport. Zodat jouw moment echt iets betekent. En daar moeten we samen voor zorgen. Sluit je daarom aan bij Be PROUD en wordt onderdeel van een groot en krachtig team. Trotse supporters van schone sport!

Tip 8. Meld overtredingen bij het Meldpunt Doping
De opsporing van dopingovertredingen is erg belangrijk voor een schone sport. jouw informatie kan hierbij helpen! Bij het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit kun je vertrouwelijk informatie geven over (mogelijke) dopingovertredingen. Dit kan op naam, maar ook anoniem.

Tip 9. Vul je whereabouts goed in
Heb je een whereaboutsverplichting? Lever dan tijdig en correct je whereabouts aan. Zorg dat je gegevens altijd up-to-date zijn en voorkom 3 whereaboutsfouten binnen 12 maanden.