• Algemene wedstrijdzaken

Zorgverzekering

Keuze zorgverzekering 2023

Zo aan het einde van het jaar is het weer mogelijk over te stappen naar een andere  zorgverzekering. Gezien de intensiteit van de topsportprogramma’s is het goed om te weten welke zorg geleverd kan worden en wat je zelf kunt doen om goed verzekerd te zijn. Hier vind je informatie over de begeleiding die wordt aangeboden en de verschillende verzekeringen die beschikbaar zijn voor de talenten en topsporters.

TeamNL en zorgverzekering
Het TeamNL centrum regelt (en betaalt) de sportmedische begeleiding in de dagelijkse trainingssetting (fysiotherapie- en arts-uren rondom de trainingen en eventuele inloopspreekuren). Wanneer je echter door een (stevige) blessure in een zogenaamd curatief (behandel) traject komt, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut dan wordt er een beroep gedaan op de verzekerde zorg zoals afgesloten in jouw persoonlijke zorgverzekering. Hetzelfde geldt voor extra noodzakelijke consulten bij de sportarts met eventuele verwijzing naar een medisch specialist en de jaarlijkse topsport medische keuring die jullie binnen het TeamNL Centrum moeten ondergaan.

Sportarts en sportkeuringen

De sportarts is erkend als medisch specialist. Dit betekent dat je als sporter in geval van een blessure eerst een verwijzing vanuit de huisarts nodig hebt richting de sportarts. Het is aan te raden bij je huisarts aan te geven dat je een topsporter bent. Doordat de sportarts als medisch specialist wordt erkend vallen de vergoedingen binnen de basisverzekering. Dit betekent dat er bij een blessureconsult in eerste instantie een beroep zal worden gedaan op het eigen risico (in 2023 ook vastgesteld op 385 EUR). Advies is dan ook om als topsporter je eigen risico niet vrijwillig omhoog te zetten. Overigens geldt er geen eigen risico indien je jonger dan 18 jaar bent.

Voor sportkeuringen is er geen verwijzing van de huisarts nodig, daarvoor kun je rechtstreeks terecht bij de sportarts. Advies is om naar een sportarts te gaan die een erkenning heeft van een landelijke koepel (Federatie van Sportmedische Instellingen). Let er daarbij wel op dat je zorgverzekeraar ook een contract heeft met de betreffende instelling anders loop je de vergoeding misschien mis. Dit kun je bij je eigen zorgverzekeraar navragen. Sportkeuringen worden niet automatisch vergoed, ook hiervoor dien je goed aanvullend verzekerd te zijn.

Sporters die onder de vlag van de KNZB uitkomen bij een internationale wedstrijd, dienen altijd een sportmedisch onderzoek te overleggen. Dit is minimaal basis plus sportmedisch onderzoek (ongeveer 200 euro), op indicatie/aanvraag van de begeleidende medische staf van het programma wordt deze eventueel uitgebreid met een fietstest met of zonder ademgasanalyse (ongeveer 375 euro).  

Huisarts

Het TeamNL centrum heeft goede contacten met een huisarts in de regio. Om goede en snelle zorg te kunnen garanderen is het van groot belang dat je daar ingeschreven staat.

Mogelijkheden voor talenten en topsporters

NOC*NSF en Zilveren Kruis zetten vanuit een jarenlange samenwerking in op talenten en topsporters zo goed mogelijk verzekert hun sport te laten beoefenen. Er is daarbij onderscheid tussen twee verschillende polissen: de Nationale Sportpolis en de Topsportpolis. De Nationale Sportpolis is een collectiviteitsverzekering waarbij je korting kunt krijgen op vergoedingen. De Nationale Sportpolis is een collectiviteitsverzekering voor sporters die (nog) geen A, HP of Selectiestatus van NOC*NSF hebben. NOC*NSF heeft daar met Zilveren Kruis goede afspraken over gemaakt. Als sporter kan je gebruik maken van deze afspraken. De polis is een goede aanloop naar de Topsportpolis. Naast een aantrekkelijke korting op jouw premie, krijg je bij het afsluiten van een aanvullende verzekering ook gratis het pakket Extra Aanvullend Sport. Dit is een pakket met extra vergoedingen op het gebied van sportzorg en vitaliteit. Deze voordelen gelden ook voor de gezinsleden. Hieronder vind je direct jouw korting terug.

Topsportpolis Zilveren Kruis
Minimale prijs (€ 138,95) voor een maximaal pakket

Vanuit de samenwerking tussen NOC*NSF en Zilveren Kruis is een zorgverzekering op maat beschikbaar, de Topsportpolis. De Topsportpolis kan worden afgesloten door sporters met een A-, HP- of Selectiestatus. De topsporter betaalt alleen voor de basisverzekering (de Basis Zeker) en krijgt de meest uitgebreide 4 sterren Aanvullende Verzekering gratis ( met oa. 36 behandelingen fysiotherapie en sportmedisch onderzoek)  met een Extra aanvullend Topsport pakket ( met vergoedingen voor bijv prestatief bloedonderzoek, inspanningsonderzoek met ademgasanalyse en ECG, griepvaccinatie enz.).

De premie voor de Basisverzekering is in 2023 hoger dan afgelopen jaren. Voor een deel vanwege stijgende zorgkosten in Nederland maar met als belangrijkste reden dat de overheid de korting op de Basisverzekering vanaf 1 januari 2023 heeft afgeschaft.

Het TeamNL Centrum en de bonden gaan er van uit dat (vrijwel) al deze sporters op dit aantrekkelijke aanbod ingaan. Op de website www.zk.nl/topsport kun je meer informatie vinden over deze polis. Om je aan te melden voor de polis kun je contact opnemen met de klantenservice van Zilveren Kruis, telefoonnummer 071-7510062. Na beëindiging van de Topsportstatus hebben sporters nog 3 maanden recht op de Topsportpolis en wordt automatisch vanuit Zilveren Kruis contact opgenomen om te zorgen dat je ook daarna nog goed verzekerd bent.

Let op! Belangrijkste wijziging Topsportpolis vanaf 2023
Voor de Topsportpolis is en blijft het groot aantal declaraties voor fysiotherapie een zorgpunt. Om deze kosten niet onnodig hoog te laten worden vragen we al vanaf 2021 ook van jou als topsporter een extra inzet. Je hebt je nog steeds bij blessure recht op maximaal 36 curatieve behandelingen. Vanaf de 12e behandeling voor een en dezelfde klacht bepaalt je topsportarts samen met je fysio wat de beste verdere behandeling is. Alleen als je deze procedure volgt kan je, indien medisch noodzakelijk, na je 36e behandeling nog aanvullend bij NOC*NSF een vergoeding voor meer fysiokosten vragen dan dat er in de Topsportpolis van Zilveren Kruis zit. Deze “extra” regels blijven ook in 2023 en 2024 van kracht

Nog geen A, HP of Selectiestatus?

Voor sporters die (nog) niet de juiste status voor de Topsportpolis hebben, hebben Zilveren Kruis en NOC*NSF de Nationale Sportpolis ontwikkeld. Als naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering wordt afgesloten krijgt de sporter gratis het ‘Aanvullend Sportpakket’ met daarin goede aanvullingen voor sporters. De korting op de basisverzekering bedraagt per 1 januari 2023 5% (dat is de wettelijk maximale korting) en de korting op de aanvullende en tandartsverzekering bedraagt 10%. Meer informatie over deze polis vind je op www.zk.nl/sport.

Het collectiviteitsnummer van de Nationale Sportpolis in het collectief van de NOC*NSF is: 207000836. Bij enkele sportbonden is het ook mogelijk dat er een eigen collectiviteit beschikbaar is, ook deze tref je aan op www.ZK.nl/sport of informeer hiernaar bij je eigen sportbond.

In het kader van de Nationale Sportpolis wordt door de medische staf NOC*NSF minimaal het volgende pakket geadviseerd:

  • Basisverzekering Basis Zeker – maandpremie 2023: € 138.95
  • Aanvullende Verzekering*** (drie sterren) - 10% korting
  • Tand Basis - 10% korting (optioneel)
  • Extra Aanvullend Sportpakket – Gratis in een sportcollectief

Nieuwe status in de loop van 2022
Bij het verkrijgen van een A, Selectie of HP status is een upgrade naar de Topsportpolis per direct mogelijk indien de betreffende sporter al bij Achmea of een aanverwante verzekering is aangesloten (het volledige overzicht staat op www.achmea.nl). Als je verzekerd bent bij een andere verzekeraar is dit niet mogelijk en kan je pas weer aan het eind van het jaar overstappen. Kijk ook hier voor meer informatie.

Jonger dan 18 jaar?
Sporters onder de 18 jaar staan bijgeschreven op de polis van één van de ouders / verzorgers. Bij aanvraag van de Nationale Sportpolis kunt u als ouders inloggen op www.zk.nl/sport en de desbetreffende sportbond selecteren. Indien de sportbond waar uw zoon of dochter bij sport niet bij de selectie staat is het ook mogelijk het collectiviteitsnummer 207000836 te gebruiken. Het hele gezin kan gebruik maken van de collectiviteit van de sportbond.

Of kijk hier voor meer informatie.

Samenvattend

Zorg dat je goed verzekerd bent voor sportmedische begeleiding door bij voorkeur de Nationale Sportpolis of Topsportpolis af te sluiten bij Zilveren Kruis.

Zorg dat je goed verzekerd bent voor fysiotherapeutische begeleiding, indien je de Nationale Sportpolis afsluit is dit gewaarborgd met aanvullend pakket 3 sterren. Bij de Topsportpolis heb je met de gratis Aanvullende Verzekering 4 sterren recht op 36 fysiotherapie behandelingen. Maar houd daarbij rekening met de hierboven beschreven wijziging vanaf 2021 (bespreken behandelplan door fysio en topsportarts vanaf 12 behandelingen voor een en dezelfde).

Houd je vrijwillig eigen risico laag!