• Opleidingen

Algemene informatie

Trainers, coaches, instructeurs en officials hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters, de omgeving van de sporters (ouders), de toename van de sportparticipatie en de groei van verenigingen. Sporters kiezen voor een sport als zij het naar hun zin hebben. Belangrijk hierbij zijn onder andere: de sfeer binnen de vereniging, de kwaliteit van de trainingen en een respectvolle omgang met elkaar. Gevarieerde en verantwoorde trainingen binden mensen aan de vereniging en vergroten het zwemplezier. Goed opgeleide trainers, coaches, instructeurs en officials hebben een positieve invloed op het sport- en spelplezier!

De KNZB ondersteunt verenigingen hierbij en geeft advies over kaderbeleid en kaderopleidingen. In samenwerking met lokale ondernemers worden er door het hele land trainer/coach en instructeur opleidingen niveau 2 en niveau 3 aangeboden. Vanuit de KNZB organiseren we daarnaast ook een trainer/ coach opleiding niveau 4.

Na het behalen van een diploma ben je gekwalificeerd om training of zwemles te geven. Echter is het ook belangrijk om kennis te onderhouden en te verdiepen. Door het hele land worden er bijscholingen aangeboden. Deze bijscholingen kunnen sportspecifiek of sporttakoverstijgend zijn.

Vanuit de overheid wordt onze visie op kaderopleidingen ondersteund met het project ‘Veilig sportklimaat’. Goede begeleiding is het startpunt voor een leven lang zwemmen. Daarbij is het van belang dat je in het bezit bent van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Lees hier meer over op deze pagina..

Opleidingsmodel

Na een bezoekronde in 2018 langs 200 verenigingen werd duidelijk: de kwaliteit van KNZB-opleidingen moet omhoog! Met die luide wens zijn we aan de slag gegaan; het opleidingsaanbod wordt inmiddels anders georganiseerd.

De KNZB is gestopt met het organiseren van opleidingen niveau 1, 2 en 3. Wel blijft de KNZB de opleidingen niveau 3 toetsen. Lokale ondernemers verzorgen voor iedere sporttak de opleidingen op niveau 1, 2 en 3. Zij organiseren de opleiding en geven vorm aan de inhoud van de opleiding. Tevens begeleiden zij de cursisten.

De rol van de KNZB
Wat is dan de rol van de KNZB? De KNZB stimuleert het volgen van opleidingen en checkt of de lokale ondernemers aan de eisen voldoen. De KNZB stelt op hoofdlijnen de sporttechnische eindtermen vast. Dat zijn de eindtermen die getoetst worden tijdens de Proeven van Bekwaamheid (PvB's). Ook de toetsing van de opleiding niveau 3 middels de PvB's blijft de taak van de KNZB. Na het behalen van de PvB's ontvangt de cursist het diploma met de bijbehorende licentie digitaal.

Werkwijze aanmelden opleiding
Wil je een opleiding volgen? Zo werkt het:

  1. Selecteer een lokale ondernemer met het juiste aanbod online.
  2. Volg de opleiding van jouw keuze, bij de ondernemer van jouw keuze.
  3. Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op, met theorie- en praktijkopdrachten.
  4. Is het portfolio compleet? Dan vraag je bij de ondernemer (niveau 2) of bij de KNZB (niveau 3) de PvB's aan.
  5. Haal je de PvB's? Dan ben je gediplomeerd KNZB-trainer/coach of instructeur.
  6. Je ontvangt het diploma en je licentie digitaal in de elektronische leeromgeving.
  7. Voor behoud van deze licentie, dien je je jaarlijks bij te scholen. Dit kan bij de lokale ondernemer, bij de KNZB of bij een van de andere aanbieders (sporttakoverstijgend).