• Para-zwemmen

Algemene Informatie

50931528 ORANGE PICTURES

Een beperking hoeft ambities niet in de weg te staan. Sport is gezond en haalt het beste bij mensen naar boven omdat het laat zien waar je mogelijkheden liggen. Door sport krijgt je zelfvertrouwen, je leert jezelf kennen, je ontmoet leeftijdsgenoten.

Voor zwemmers met een beperking is het mogelijk om wedstrijdzwemmen als sport te beoefenen. Meedoen aan wedstrijdzwemmen is mogelijk voor zwemmers met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking. Het Paralympisch zwemmen, kortweg Para-zwemmen, is geïntegreerd in de reguliere wedstrijdsport. Dat betekent dat zwemmers met een beperking mee kunnen doen aan “reguliere” trainingen en wedstrijden met leeftijdsgenoten in de buurt!

Als je van wedstrijdzwemmen je sport wilt maken kunnen wij je helpen bij het zoeken naar een geschikte vereniging. Interesse in het Para-zwemmen? Mail naar para-meezwemmen@knzb.nl voor meer informatie.

Breedtesport

Circuits

Para-zwemmers kunnen deelnemen aan de diverse circuits. Vanaf 6 jaar kan er al deelgenomen worden aan Ready2Race activiteiten, het type wedstrijd om kennis te maken met wedstrijdzwemmen. Er is bij deze wedstrijdsoort nog geen classificatie nodig. Vanaf de miniorenwedstrijden dienen de zwemmers in het bezit te zijn van een classificatie.

Meer informatie over alle soorten circuits vind je op de pagina van Competities & circuits..

Para-zwemcompetitie

Gedurende het zwemseizoen wordt er een (individuele) nationale competitie bijgehouden. Het seizoen is verdeeld in vier periodes en in elke periode zijn er aan aantal afstanden die meetellen.

Elke wedstrijd die in de betreffende periode valt telt mee, zo lang de classificatiegegevens zijn opgenomen in de uitslag. Na afloop van de vier periodes worden de beste 3 zwemmers en zwemsters per categorie in het zonnetje gezet tijdens de Swim Cup Eindhoven.

Kampioenschappen

Para-zwemmers doen volledig geïntegreerd mee aan de Regionale en Nederlandse Kampioenschappen. Bij de Regionale kampioenschappen worden de zwemmers gewaardeerd met de beste prestatie van een dag of weekend, bij de Nederlandse Kampioenschappen zijn er prijzen per onderdeel.

Tijdens deze kampioenschappen worden de prestaties van de para-zwemmers gewaardeerd op basis van de IPC punten. Op die wijze kunnen de verschillende classificaties met elkaar vergeleken worden.

De bepalingen van de Nederlandse Kampioenschappen kun je terugvinden op de pagina Kampioenschappen & Swim Cups. Bepalingen van de Regiokampioenschappen kun je terugvinden op de websites van de Regio's:


Open trainingen

Voor iedereen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking en in het bezit van een zwemdiploma is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met het para-zwemmen. Dit kan door deel te nemen aan open trainingen die meerdere keren per jaar in samenwerking met verenigingen worden georganiseerd.

De eerstvolgende open training vindt plaats op vrijdag 20 mei in Amersfoort.

Dit is een landelijke open training voor alle leeftijden! Het programma bevat een bezoek aan de training van de paralympische zwemmers, een watertraining voor de deelnemers, meet & greet met de paralympische zwemmers en een lunch. Per sporter kunnen maximaal twee begeleiders bij het programma aanwezig zijn.

Locatie
Sportcomplex Amerena
De Velduil 2, 3815 XT Amersfoort

Programma
Inloop: vanaf 9.00u
Start programma: 9.30u
Einde: 13.30u

Aanmelden
Je kan je vanaf nu aanmelden voor deze training via deze link.
Voor informatie over de open trainingen, neem contact op met para-meezwemmen@knzb.nl.

Verenigingen

Op zoek naar een vereniging voor zwemmers met een beperking? Neem contact met ons op, middels para-meezwemmen@knzb.nl.

Wij kunnen je dan helpen om een geschikte vereniging te vinden.

Classificatie

Sporters met een beperking willen graag eerlijke strijd leveren tegen elkaar. Om sport zo competitief en eerlijk mogelijk te maken, worden sporters vaak ingedeeld in categorieën met gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorieën. In de gehandicaptensport is classificatie een middel om sporters met een beperking op basis van functionele mogelijkheden in te delen in klassen. Op deze manier kan zo veel mogelijk vanuit een gelijkwaardige uitgangspositie tegen elkaar gestreden worden. Nationaal en internationaal wordt met deze classificaties gewerkt.

Meer informatie over classificaties vind je op de pagina Nationale classificaties..

Talentontwikkeling en topsport

Talentontwikkeling

Het talentontwikkelingsprogramma binnen het Para-zwemmen heeft een aantal activiteiten om de jeugdige zwemmers het beste uit zichzelf te laten halen.

Op de pagina Topsport en Talentontwikkeling Para-zwemmen vind je meer informatie.

Topsport

Het topsportprogramma Para-zwemmen, met als epicentrum het NTC Paralympisch in Amersfoort, is een van de beste ter wereld. Op hoog niveau wordt er getraind en doen de zwemmers zeer goed mee op internationaal niveau.

Op de pagina Topsport en Talentontwikkeling Para-zwemmen vind je meer informatie.

Records, limieten en prestatiemedailles

Nationale, Europese en Wereldrecords

Nederlandse Records

Nederlandse Records Per classificatie-klasse zijn er Nederlandse Records te zwemmen. Er kunnen records gezwommen worden op de 25m en 50m baan, voor zowel dames als heren all-in. Er zijn geen leeftijdsrecords bij het Parazwemmen. Klik hier voor meer informatie


Prestatiemedailles

Bij het zwemmen van een Wereld-, Europees- of Nederlands Record komen Para-zwemmers in aanmerking voor een KNZB prestatiemedaille. Lees er alles over op deze pagina..

Aanvragen van wedstrijderkenning t.b.v. Wereld- en Europese Records

De KNZB heeft in overleg met de technische staf van de Para zwemselectie besloten dat de ONK, de NJJK en de Swim Cups standaard bij World Para Swimming (WPS) aangemeld worden zodat alle resultaten in de World Rankings worden opgenomen en dat Europese- en Wereldrecords in de Paralympische klasses in ieder geval gezwommen en erkend kunnen worden. Deze aanmelding en registratie bij WPS wordt door de KNZB geregistreerd bij World Para Swimming.

Wij kunnen ons voorstellen dat organiserende verenigingen van andere wedstrijden, waar onder FINA / WPS reglement en met elektronische tijdwaarneming gezwommen wordt, ook in aanmerking wilt komen voor de internationale registratie van Europese en/of Wereld Pararecords. Clubs kunnen dit aanvragen bij het KNZB bondsbureau. Houdt hierbij rekening dat de aanvraag minimaal 8 weken voor de 1e wedstrijddag bij de KNZB moet worden ingediend. Bij de aanvraag moeten de wedstrijdbepalingen in het Engels als ook een badlengte verklaring worden toegevoegd.

Deze kosten voor het registreren van deze wedstrijden bedragen €100,- per wedstrijd. De organiserende vereniging krijgt hiervoor een factuur toegezonden.

Voor eventuele vragen kun je altijd contact met ons opnemen via zwemmen@knzb.nl. Via dit adres kunnen ook de aanvragen ingediend worden.

Limieten voor Kampioenschappen

De limieten voor Para-zwemmers voor onder andere Regionale en Nationale Kampioenschappen vloeien voort uit de iMOAZ lijsten. Deze zijn gebaseerd op het internationale niveau en net als het MSS geeft de letter dus aan hoe gezwommen tijden zich tot elkaar verhouden.

Je kunt de iMOAZ en dus de verschillende limieten terugvinden op de pagina's bij Topsport Para-zwemmen.