• Wedstrijdzwemmen

Records & Ranglijsten

Shutterstock 105428672

Records & Ranglijsten

De wedstrijdzwemsport gaat uiteindelijk om tijden. Wie is het snelst op een bepaalde afstand. De sport leent zich bij uitstek voor het bijhouden van allerlei ranglijsten en records. Deze pagina's bevatten alle belangrijkste overzichten.

Plaatsingslijsten junioren 1 en 2 t.b.v. NJK

In de leeftijdsgroep Junioren 1-2 plaatsen de beste 50 jongens en 50 meisjes uit de landelijke klassementsranglijst zich voor de NJK “Meerkamp”, waarbij minimaal de 10 hoogstgeplaatste junioren 1 mogen starten. Er wordt geselecteerd op een klassement van 6 afstanden volgens de FINA-puntentabel (25 en 50m baanlengte): de 100m vrije slag, de 100m rugslag, de 100m schoolslag, de 100m vlinderslag, de 200m wisselslag en de 400m vrije slag.

Van elk programmanummer worden 5 series gezwommen. Er worden 5 reserves aangewezen.

Let op! Periodiek worden resultaten vanuit Swimrankings automatisch gedownload en verwerkt tot de plaatsingslijsten. Daarvoor worden eerst de top-150 (op basis van tijden) gedownload. Vervolgens worden de FINA punten bij elkaar opgeteld. Als een resultaat dus al niet behoort tot de top-150 komt deze niet in aanmerking voor opname in de plaatsingslijst.

Ranglijsten

Na controle worden de uitslagen doorgestuurd naar de ranglijsten website. Via Swimrankings kunt u de Nederlandse ranglijsten per slag, afstand en leeftijdsgroep terugvinden. Daarnaast kunt u hier per individuele zwemmer alle beschikbare tijden en per wedstrijd alle uitslagen opzoeken.

De ranglijsten zijn leidend bij de controle voor diverse inschrijvingen, zoals voor Nederlandse Kampioenschappen. Een tijd die niet in de ranglijst staat, kan niet worden gebruikt als inschrijftijd voor een NK! Uitslagen waarbij ongeldige startnummers zijn gebruikt, worden niet doorgestuurd naar de ranglijsten website.

U kunt ook via http://www.swimrankings.net de overige ranglijsten opvragen.

Hier vind je de ranglijsten van de diverse circuits.

Nederlandse Records

Nederlandse Records

De actuele Nederlandse Records worden automatisch verwerkt door Swimrankings. In Nederland kennen we de volgende recordtypes:

Jaargangrecords
Deze zijn van toepassing voor de jaargangen 9 t/m 18 jaar, zowel voor jongens als meisjes op de 25- en 50m baan. De leeftijd van een sporter op 31 december van het kalenderjaar is leidend voor de categorie. Actuele stand.

Junioren en Jeugdrecords
Deze zijn van toepassing voor jongens en meisjes in de betreffende leeftijdscategorie gedurende het seizoen (september - augustus). Er is per naamgeving (Junioren bijvoorbeeld) één record voor alle jaargangen samen (junioren 1 t/m junioren 4). Actuele stand.

Seniorenrecords
Deze recordlijst hebben geen leeftijdsbeperking. Actuele stand.

Estafetterecords
Estafetterecords kunnen gezwommen worden met verenigingsteams en nationale ploegen (apart) bij de junioren, jeugd en senioren. De onderdelen van de NK Estafette (senioren) kennen ook records. Gemengde estafettes worden ook gehonoreerd.

Voor alle records is de regel dat deze gezwommen dienen te worden met elektronische tijdwaarneming.

Nederlandse Masters Records

Bij Nederlandse Masters records is de regel dat deze altijd gezwommen dient te worden bij een Masters wedstrijd of bij een apart Masters onderdeel in een ander soort wedstrijd. Bij de berekening van de leeftijdsgroep wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het lopende kalenderjaar. Vanaf 20 jaar zijn er elke vijf jaar leeftijdsgroepen.

Let op! Bij alle estafettes bepaalt het totaal van de leeftijden per 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt in welke leeftijdsklasse uitgekomen wordt. Estafettes met één of meer 20-plussers kunnen geen WMR of EMR vestigen en komen ook niet in aanmerking voor plaatsing in LEN- of FINA ranglijsten.

Kijk hier voor de actuele records

Nederlandse Records Para-zwemmen

Voor zwemmers met een handicap, Para-zwemmers, worden ook Nederlandse records bijgehouden. Dat gebeurt niet in leeftijdscategorieën zoals hierboven beschreven, maar alleen per geslacht, baanlengte en classificatie.

Alle records worden automatisch opgepikt door de KNZB webkalender en worden weergegeven op onderstaande pagina.

Nederlandse Records Para-zwemmen

Een overzicht van de Europese en Wereldrecords is terug te vinden op de website van www.paralympic.org