• Wedstrijdzwemmen
  • Reglementen

Officials & reglementszaken

Zwem officials

Officials & reglementszaken

Een zwemwedstrijd kan niet zonder officials. De ‘witte brigade’ zorgt er voor dat alle wedstrijden op dezelfde manier uitgevoerd worden, conform de reglementen. Er zijn bij een wedstrijd al gauw zo’n 20 officials nodig, in diverse functies. Op deze pagina treft u een korte beschrijving van de verschillende functies, wellicht iets interessants voor u als betrokken ouder?

Reglement

Het KNZB D-reglement, in combinatie met het C-reglement, is relevant voor alles wat wedstrijdzwemmen betreft. De reglementen plus alle aanvullende documenten zijn terug te vinden op de Reglementen pagina.

Officialfuncties

Tijdwaarnemer & keerpuntcommissaris (3 en 4)

Wedstrijdzwemmen gaat natuurlijk om de zo snelst mogelijke tijd te zwemmen in een race. De tijdwaarnemer registreert de tijden en functioneert daarnaast ook als keerpuntcommissaris. Hierbij ziet hij of zij er op toe dat de keerpunten op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Het is de eerste opleiding waarmee u kennis maakt met een groot gedeelte van alle reglementen. U bent minimaal 16 jaar bij de start van uw cursus.

Jurysecretaris (J)

De jurysecretaris heeft bij een zwemwedstrijd de verantwoording over de juiste verwerking van alle resultaten. De jurysecretaris wordt vaak geassisteerd door iemand achter de computer. De gezwommen tijden en eventuele opgelopen diskwalificaties worden door het jurysecretariaat verwerkt tot een uitslag.

U heeft geen 'vooropleiding' nodig om de cursus J te volgen.

Starter (2)

Zoals de naam al zegt, is de Starter verantwoordelijk voor de startprocedure. Een fluit of een ‘startpistool’ is het voornaamste gereedschap van de Starter. Hij of zij zorgt er voor dat de deelnemers met een helder startsignaal beginnen aan de race.

U heeft geen 'vooropleiding' nodig om de cursus 2 te volgen.

Kamprechter (K)

De kamprechter heeft als voornaamste taak om te beoordelen of de zwemmers de verschillende zwemslagen volgens de regels uitvoeren. Hij of zij bepaalt samen met de scheidsrechter de ‘volgorde van aankomst’ en kijkt of de start en de keerpunten goed worden uitgevoerd.

Uw Regio Official Commissie zal u uitnodigen voor deelname aan een cursus K. U heeft tenminste de bevoegdheid 3.

Scheidsrechter (1)

De Scheidsrechter heeft gedurende een wedstrijd de leiding. Hij of zij legt voor aanvang van de wedstrijd de belangrijkste regels uit en ziet er tijdens de wedstrijd op toe dat alles volgens de regels gebeurt.

De opleiding Kamprechter is de basisopleiding om scheidsrechter te worden. Vervolgens is er een doorstroombeleid om scheidsrechter te worden. Kandidaat-scheidsrechters worden beoordeeld bij een wedstrijd in een andere regio.

Open Water bevoegdheid (O)

Specifiek voor (baan)kamprechters en Scheidsrechters is er ook een bevoegdheid O, voor Open Water wedstrijden. Jaarlijks wordt in het voorjaar een scholing georganiseerd waarbij kamp- en scheidsrechters die actief zijn bij Open Water wedstrijden specifieke kennis kunnen ophalen.

De bevoegdheid wordt door het bondsbureau in Sportlink geadministreerd. Meer informatie over deze officialscholing vind je bij opleidingen.

CORZ & Regio Official Commissies

Commissie Officials & Reglementen

De Commissie Officials & Reglementen Zwemmen (CORZ) is een adviesorgaan van de KNZB die zich richten op alle reglementaire zaken en op officialbeleid. De CORZ komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Daarnaast is er jaarlijks overleg met de Regio Official Commissies, met de NK-scheidsrechters & starters en met de beoordelaars van scheidsrechters.

Samenstelling CORZ

  • Paul Chaudron (voorzitter)
  • Karina van Holst Pellekaan
  • Frans de Heer
  • Ben van Ziel
  • Simone Weijland
  • John van Dokkum

Er is geen algemeen e-mailadres van de CORZ. Zij kunnen benaderd worden via het KNZB bondsbureau, zwemmen@knzb.nl.

Regio Official Commissies

De Regio Official Commissies, kortweg ROC, zijn de commissies die binnen elke regio actief zijn met het organiseren van de officialopleidingen, de inzet van de officials bij wedstrijden en de administratie van de bevoegdheden.

Regelmatig zijn er updates vanuit de KNZB, relevant voor officials. De Regio Official Commissie hebben een belangrijke rol in het meedenken en het verspreiden van dergelijke informatie.

Opleiding & Carrièregang

Carrièregang

De "Carrièregang" is het officialbeleid Zwemmen binnen de KNZB. Het document bevat een compleet overzicht van de rol en taken van de verschillende officials. Alle Regio's werken wat dat betreft dus op dezelfde manier.

Kijk op de pagina Reglementen voor de meest actuele versie van de carrièregang.

Official opleidingen

De materialen voor de diverse opleidingen kunnen in de webshop worden besteld. In de meeste gevallen is het de Regio die de opleiding organiseert en de materialen besteld. Kijk ook op de website van uw regio voor de laatste informatie.

Examenmateriaal

Het examenmateriaal van de diverse officialopleidingen is niet beschikbaar op de KNZB website. Regio Official Commissies kunnen dit apart opvragen bij de KNZB, via opleidingen@knzb.nl.

Beoordelingsformulieren

Wanneer u als official wordt beoordeeld bij een wedstrijd, gebeurt dat aan de hand van een gestandaardiseerd document. De beoordelingsformulieren kunt u hieronder downloaden.

Digitale versie van de official legitimatiekaart

Er is inmiddels een digitale versie van de official legitimatie, die beschikbaar is via een smartphone (Android of IPhone). Dat werkt als volgt: download de KNZB waterpolo App. Registreer middels het e-mailadres waarmee u bij de KNZB bekend bent en waarmee u in Sportlink bent geregistreerd. Op uw e-mailadres ontvangt u een activatielink. Na activatie op de 3 streepje links bovenin klikken en naar "Bond" scrollen. Daaronder vindt u de digitale pas met uw bevoegdheden.

Bij eerste aanmelding kunt u zelf een foto uploaden. Mocht u de foto naderhand willen wijzigen, dan kan dat via uw vereniging. Onjuiste gegevens kunt u laten aanpassen bij uw vereniging, behalve uw bevoegdheden. Aanpassingen daarin kunt u doorgeven via het secretariaat van uw Regio Official Commissie.