• Talentontwikkeling

Topsport & Talentontwikkeling

Topsport & Talentontwikkeling

Topsport & Talentontwikkeling

Een van de belangrijkste taken van de KNZB is het faciliteren van haar topzwemmers. Van geschikte trainingsaccommodaties tot en met het actief zijn op de grote eindtoernooien, EK, WK en Olympische Spelen. Topsport is gericht op presteren! Dit kan niet zonder het verbreden en beter maken van de groep sporters daaronder, Talentontwikkeling.

Topsport & Talentontwikkeling

Een van de belangrijkste taken van de KNZB is het faciliteren van haar topzwemmers. Van geschikte trainingsaccommodaties tot en met het actief zijn op de grote eindtoernooien, EK, WK en Olympische of Paralympische Spelen. Topsport is gericht op presteren! Dit kan niet zonder het verbreden en beter maken van de groep sporters daaronder, Talentontwikkeling.

Het Actieplan Zwemmen heeft daarom de volgende pijlers opgenomen voor ...

Talentontwikkeling

 • We willen zwemmers opleiden die rond hun 21e verjaardag in staat zijn aan te sluiten bij de mondiale top-8.
 • We willen zwemmers opleiden in alle disciplines binnen het zwemmen, van 50m tot 10k en in alle slagen. In beginsel leiden we allround op en vervolgens maken we op basis van relevante informatie de juiste specialisatie keuzes.
 • We willen in onze opleiding zowel de snelle als de minder snelle ontwikkelaars (we kunnen ons geen onontdekte talentvolle zwemmer veroorloven) een plek bieden om het doel van mondiale top-8 te realiseren.
 • Met onze identificatiemethodieken voor zwemmers tussen 12 en 15 jaar zijn we in staat om de juiste sporters te detecteren, rekening houdend met o.a. vroeg- en laatbloeiers, mentale/sociale vaardigheden, geboortemaand en trainingsgeschiedenis.
 • Onze talentcoaches hebben een scherpe focus op het einddoel (mondiale top-8) en weten iedere dag op passende wijze de sporters te begeleiden richting dit einddoel.
 • Wij hanteren, met het oog op onze doelstelling, heldere instroom-, doorstroom- en uitstroomcriteria, die op de ontwikkeling van het individu zijn afgestemd.
 • Er zijn meerdere wegen naar de top. De KNZB bewandelt deze weg. Andere wegen respecteren wij, maar ondersteunen wij niet. Kwalificatie voor internationale toernooien staat open voor iedereen, ongeacht de gekozen route.

Kijk hier voor meer informatie over het talentontwikkelingsprogramma voor wedstrijdzwemmen & para-zwemmen.

Regeling voor talentvolle sporters die opgroeien in armoede

Sinds 2018 is via de 'Talentvoorziening' een financiële bijdrage beschikbaar vanuit NOC*NSF of het Yvonne van Gennipfonds., voor talentvolle sporters die opgroeien in armoede.

Wat is het?
De Talentvoorziening is een bijdrage voor de kosten van jouw topsportcarrière, zoals contributie (o.a. CTO huur), materiaal en reiskosten. Voor een sporter met een IT-status is een bedrag van maximaal €4.000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter met een NT-, of Belofte-status is dit maximaal €2.000 per jaar. Zonder status kom je niet in aanmerking.

Voor wie?
Sporters tot en met 18 jaar met een Belofte-, NT- of IT-status die opgroeien in een gezin in armoede.

Hoe werkt het?
Neem contact op met Annemieke Beute (Pathway manager Talentontwikkeling) als je voor deze regeling in aanmerking wilt komen. Samen kijken we of je voldoet aan de voorwaarden.

Topsport

 • Onze topsportprogramma’s stellen onze topzwemmers in staat mee te doen met de wereldtop. In alle facetten van de programma’s kunnen we de vergelijking met de beste landen van de wereld doorstaan.
 • Wij proberen onze tegenstanders te slim af te zijn door altijd te streven naar relevante innovaties.
 • Onze topzwemmers nemen tijdens de internationale toernooien aan een breed pallet aan zwemnummers deel.
 • De coaches en experts die onze topsport- en talentontwikkelingsprogramma’s leiden, behoren tot de besten van de wereld.
 • Onze topsporters zijn inspiratiebronnen voor jeugdzwemmers en andere zwemliefhebbers. Zij zijn bereikbaar voor fans wanneer het kan.
 • Middels aansprekende topwedstrijden als Swimcups en Worldcups, laten we het Nederlandse publiek kennismaken met topsport van het hoogste niveau.

Selecties Topzwemmen

Internationale evenementen

Kwalificatieprocedures Internationale Evenementen

Diverse zwemteams van de KNZB doen jaarlijks mee aan internationale evenementen, zoals het EK, WK, EJK en natuurlijk de Olympische en Paralympische Spelen. In het kwalificatie handboek internationale zwemtoernooien 2023-2024 staan alle bepalingen opgenomen die van belang zijn voor sporters en belangstellenden.