• Verenigingen
  • Accomodatie

Accommodatiezaken

Meer mensen (meer) laten zwemmen, dat is de ambitie van de KNZB. Goede zwembaden zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. De KNZB ondersteunt verenigingen, gemeenten, exploitanten, gebruikers en andere stakeholders bij zwembadvraagstukken. Denk hierbij aan o.a. het Handboek Zwembaden, Masterplan Accommodaties, 2521 Gewoon Zwemmen, Organisatie profielen e.a. zaken die accommodaties betreffen.

De KNZB is de verbinder, adviseur en regisseur op het gebied van zwembadontwikkeling en zwembadexploitatie. We helpen je graag verder met jouw ambities vanuit onze passie voor water!

Toezichthouden bij zwemactiviteiten

Wet- en regelgeving toezicht houden bij zwemmen

Het houden van toezicht in een zwembad is een belangrijke taak tijdens het beoefenen van de zwemsport. Tijdens activiteiten in een zwembassin kan iemand onwel worden of kunnen andere voorvallen zich voordoen waarbij verdrinking of ernstig letsel kan ontstaan bij de sporter. Activiteiten voor verschillende doelgroepen kennen andere risicoprofielen.

Gezamenlijk met de verenigingen en exploitant willen we de zwemsport zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Hoewel de wetgeving in principe duidelijk is, bestaan er toch interpretatieverschillen over de hantering daarvan. Daarom hebben we een artikel geschreven waar we ingaan op de wetgeving en met welke rechten en plichten een zwemvereniging te maken heeft. Deze is hieronder te downloaden.

Juridische helpdesk

Wanneer de vereniging besloten heeft extra taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen dan zal dat terug te lezen moeten zijn in de gebruikersovereenkomst of huur overeenkomt. Tevens zal de vereniging een kopie van het calamiteiten- en ontruimingplan moeten hebben. Wanneer u twijfelt over de juiste formulering dan kunt u deze documenten voorleggen aan onze juridische helpdesk.

Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische kwesties. Deze kunnen uiteenlopend van aard zijn: Je hebt een vraag over de aanpassing van statuten of over een verandering van het huurcontract van de accommodatie. Of je hebt bijvoorbeeld een probleem met de gemeente, een sponsor of een trainer.

Je kunt als lid van de KNZB kosteloos en onbeperkt gebruik van maken van de Juridische Adviesdesk voor de Sport voor 'eerstelijns juridisch advies'.

Waar bestaat de dienstverlening uit?

De gratis dienstverlening bestaat uit eerstelijns juridisch advies. Dit betekent dat al jouw juridische vragen mondeling of per mail worden beantwoord. Kan de advisering redelijkerwijs niet meer telefonisch of per mail worden gedaan, dan helpen we je graag verder voor een vaste prijs (‘fixed fee’). Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bestuderen of opstellen van stukken.

Met de vooraf afgesproken vaste prijzen weet je precies waar je aan toe bent en zo wordt je achteraf niet geconfronteerd met onverwachte kosten.

Hoe kan ik de adviesdesk bereiken?

Website: https://www.das.nl/
E-mail: sportdesk@das.nl
Telefoon: 020 651 7666
De adviesdesk is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30. Vragen per mail worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord

Naam

Please enter your full name.

Please enter your email so we can get in touch.

Please enter your comments.

Dispensatie watertemperatuur

De KNZB vindt het belangrijk dat accommodaties voldoen aan de juiste voorwaarden om sport te kunnen beoefenen. Daar is o.a. het Handboek Zwembaden en het Masterplan Accommodaties voor ontwikkeld. Ook watertemperatuur speelt een belangrijke rol in prestaties en het uitoefenen van sportactiviteiten. De KNZB trekt dan ook graag samen met de zwemvereniging op richting de exploitant of gemeente. Om met hen in gesprek te gaan om te zorgen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.