• Waterpolo

Eredivisie Waterpolo Inspireert

Mart van der Weijden OP

De Eredivisie Waterpolo maakt topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en is daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Als Waterpolo Eredivisieclub heb je meer te bieden dan (top)sport alleen. Je zorgt ervoor dat vriendschappen ontstaan, dat mensen plezier hebben en werken aan hun gezondheid, dat bepaalde groepen met elkaar in contact komen, dat waarden en normen worden bijgebracht en dat waterpolo inspireert voor jong en oud. En dat dankzij de maatschappelijke waarde van (top)sport.

Het project ‘Eredivisie Waterpolo Inspireert’ is een voortvloeisel uit het landelijke plan van aanpak ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ en heeft als doel: Samen de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, top teamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten. Het project is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord II en vormt een samenwerking tussen NOC*NSF, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en de vijf deelnemende sportbonden: KNKV (korfbal), KNHB (hockey), NHV (handbal), KNZB (waterpolo) en Nevobo (volleybal).

Het project ‘Eredivisie Waterpolo Inspireert’ bestaat uit 5 strategische lijnen:

  1. Maatschappelijke waarde en businesscase
  2. Integraal beleid en kwaliteit
  3. Versterken organisatiekracht topclubs
  4. Versterken sportklimaat topclubs
  5. Bereik en zichtbaarheid

Klik hier om verder te lezen over het landelijke plan van aanpak ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ met een toelichting op elke strategische lijn. De KNZB kiest de komende jaren voor een gefaseerde aanpak om deze maatschappelijke waarde voor Eredivisie Waterpolo te versterken en verder vorm te geven.


Lees hier hoe ZVL-1886 invulling geeft aan het project.

Toolkit Professionalisering Eredivisieclub - Deel 1

Deel 1 gaat over het aanstellen van de professional en hoe dit bijdraagt aan de ambitie van de Eredivisieclub. De professional kan jullie vrijwilligers ondersteunen, begeleiden of een combinatie ervan. Dit moet voor iedereen in de club helder zijn voordat het traject start. Na het vaststellen van de ambitie en het formuleren van een projectopdracht voor de professional ga je de concrete taken, werkzaamheden en gewenste competenties benoemen in een functieprofiel en vacaturetekst.

Toolkit Professionalisering Eredivisieclub - Deel 2

Deel 2 gaat in op de lokale samenwerking en financiering van de professional. Het is belangrijk toe te werken naar een structurele financiële investering in menskracht die je binnen de Eredivisieclub borgt. Er zijn diverse mogelijkheden voor aanvullende (co)financiering van de salariskosten van de professional. Je onderzoekt in eerste instantie welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan jouw Eredivisieclub en borgt deze afspraken door middel van een samenwerkingsovereenkomst.

Toolkit Professionalisering Eredivisieclub - Deel 3

Tot slot behandelt deel 3 hoe de Eredivisieclub de professional kan behouden. Er moet inzicht komen in de diverse aanstellingen en het hebben van een organisatiestructuur die daarin faciliteert. Daarnaast is het van belang om je als Eredivisieclub te buigen over een goede invulling van jullie rol als werk- of opdrachtgever.