• Wedstrijdzwemmen

Nederlandse zwemmers in het buitenland

Nederlandse zwemmers in het buitenland

Nederlandse zwemmers in het buitenland

Er zijn veel zwemmers in het buitenland die de Nederlandse nationaliteit bezitten, eventueel naast de nationaliteit van het land waar ze woonachtig zijn. Deze sporters hebben de mogelijkheid om opgenomen te worden in de Nederlandse ranglijsten, Nederlandse Records te zwemmen en mogelijk zelfs uit te komen voor Nederland bij internationale wedstrijden. De meest gestelde vragen over dit thema vind je op deze pagina.

Reglementen

De KNZB reglementen (C11.5) zeggen het volgende over dit thema:

Deelnemers met een dubbele nationaliteit, waaronder de Nederlandse, kunnen aan Nederlandse Kampioenschappen deelnemen en kunnen Nederlandse Records vestigen.

Het C-reglement bevat ook nog andere onderdelen die gaan over buitenlandse zwemmers in Nederland, zie daarvoor onderdeel 12. Deze worden verklaard in onderstaande vragen.

Breedtesport

Ik ben Nederlands(e) en mijn tijden zijn goed genoeg voor deelname aan een Nederlands Kampioenschap. Hoe kan ik deelnemen?

Dat ligt aan het Kampioenschap waar je aan wilt deelnemen. Als dit een NJJK is, dan dien je lid te zijn van een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging. Deze vereniging regelt dan jouw inschrijving voor de NJJK.

Is het een Open Nederlands Kampioenschap, dan kan jouw buitenlandse vereniging je inschrijven voor de ONK. Uiteraard dien je ook te voldoen aan de gestelde deelname-eisen van het betreffende kampioenschap.

Ik bezit geen Nederlandse nationaliteit, maar wil wel deelnemen aan een NK. Kan dat?

Ja ook dit is mogelijk, echter je dient voor aanvang van het NK tenminste een half jaar startgerechtigd te zijn voor een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging. Zij regelen op hun beurt de inschrijving voor de NK, indien je voldoet aan de gestelde deelname-eisen.

Deze regeling (zie het C reglement 12.2) is niet van toepassing voor deelname aan de NK Estafette, daar mag je direct aan deelnemen. Ook ander soortige wedstrijden zijn direct toegankelijk zodra je in het bezit bent van een startvergunning bij een KNZB aangesloten vereniging.

Ik ben Nederlands(e) en ik wil graag mijn tijden in de Nederlandse ranglijsten opgenomen hebben. Hoe gaat dit in zijn werk?

Om in de Nederlandse ranglijst opgenomen te kunnen worden moeten zwemmers onder de Nederlandse nationaliteit of namens een Nederlandse vereniging uitkomen.

De Nederlandse ranglijsten worden bijgehouden via Swimrankings. Resultaten van Nederlandse wedstrijden worden automatisch doorgezet, en ook de meeste landen in Europa bieden hun resultaten aan bij Swimrankings. Wanneer er gezwommen wordt in bijvoorbeeld Groot Brittannië, USA, Australië, Aziatische of Afrikaanse landen is die koppeling niet aanwezig.

De KNZB biedt de mogelijkheid om de uitslagen van die wedstrijden te uploaden in de database van Swimrankings. Hiervoor kunnen de uitslagenbestanden opgestuurd worden naar zwemmen@knzb.nl.

Waar moeten deze uitslagen aan voldoen:

  • Het bestand bevat de complete uitslag van de wedstrijd
  • De wedstrijd is gezwommen in een 25- of 50-meterbad
  • De uitslag is binnen 14 dagen na afloop van de wedstrijd ontvangen
  • De uitslagen zijn in het format DSV, Hy-Tek, PCE3, RE of LXF

Helaas lukt het niet altijd om aan de juiste bestand te komen. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van een Excel-formulier.

Dit formulier kan samen met een pdf-versie van de uitslag opgestuurd worden naar zwemmen@knzb.nl.

Correct ingevulde formulieren worden binnen drie werkdagen verwerkt.

Onjuist ingevulde formulieren buiten de termijn kunnen niet verwerkt worden, lees daarom goed de handleiding door.

Topsport

Ik ben Nederlands(e) en ik wil graag namens Nederland uitkomen bij een internationaal eindtoernooi. Is dat mogelijk?

Ja! De kwalificatie-eisen voor eindtoernooien bevatten een item waarin is opgenomen dat zwemmers die woonachtig zijn in het buitenland ook kunnen voldoen aan de kwalificatie-eisen. Het is wel van belang dat je dit tijdig doorgeeft aan het KNZB bondsbureau.

Er zullen wel afspraken gemaakt dienen te worden over de voorbereiding richting het betreffende eindtoernooi.

Ik bezit geen Nederlandse nationaliteit, kan ik dan in aanmerking komen voor opname in een OC of HPC-programma?

Helaas. Het KNZB reglement (C12.3) staat niet toe dat buitenlandse sporters worden opgenomen in de nationale OC of HPC programma’s.

Zwemmen van Nederlandse Records

Ik ben Nederlands(e) en mijn tijd is sneller dan een van de Nederlandse Records. Hoe kan ik mijn tijd laten opnemen als Nederlands Record?

Dit werkt hetzelfde als de vraag bij Breedtesport, waarbij de tijden opgenomen worden in de Nederlandse ranglijsten. De KNZB maakt gebruik van Swimrankings, ook voor de detectie van Nederlandse Records. Als een wedstrijduitslag wordt aangeboden, wordt deze automatisch gescand op verbetering van Nederlandse Records. Er volgt nog een handmatige controle, of de wedstrijd aan alle eisen heeft voldaan, en bij de juiste bewijsvoering wordt het NR toegekend.

Nederlandse zwemmers in het buitenland dienen daarnaast een NR-aanvraag in te dienen bij het KNZB bondsbureau, voorzien van alle gevraagde bewijslast. Dit zijn bijvoorbeeld afschriften van de elektronische tijdwaarneming en een handtekening van de scheidsrechter. Dit moet gemaild worden naar records@knzb.nl, binnen 2 maanden na de wedstrijddag waarop het record is gezwommen.