2521 Gewoon Zwemmen

2511

In een intensief ontwikkelingstraject is met de partners van de KNZB een innovatief zwembadconcept ontwikkeld genaamd 2521 Gewoon Zwemmen. Alle instrumenten zijn ingezet om een uiterst betaalbaar en duurzaam zwembad te ontwikkelen: een inspiratiebron voor alle nieuwe baden in de toekomst.

De naam staat voor de afmetingen van het bad, 25 meter lang bij 21 meter breed (een 8-baans 25 meter bad). Gewoon zwemmen staat voor het feit dat je er ‘gewoon’ kunt zwemmen. Gezondheid, sport en leren zwemmen zijn de belangrijkste uitgangspunten van het concept. In het standaard zwembad treft u geen bubbelbaden, sauna’s, glijbanen, stroomversnellingen, etc. aan.

Aanleiding

In het najaar van 2009 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) haar Masterplan Accommodaties “Gezocht: Water”. In dit masterplan wordt op basis van gedegen onderzoek vastgesteld dat er een structureel tekort is aan zwemwater voor zwemverenigingen. Dit tekort belemmert de groei en professionalisering van zwemverenigingen en zodoende ook de belangrijke rol die de zwemsport in potentie kan spelen in de maatschappelijke participatie en gezondheidsbevordering van Nederlanders.

Zwemmen is immers een sport die door alle leeftijden beoefend kan worden en die naast prestatief ook erg goed recreatief kan worden bedreven. Groepsbeoefening door doelgroepen (bijvoorbeeld senioren- en ouder- kindzwemmen en andere culturen) bevordert daarnaast sociale cohesie en ontmoeting.

De Zwembond en haar zwemvereni­gingen willen door middel van actieve participatie en verdere activering van vrijwilligers een relevante rol spelen in de ontwikkeling en risicodragende exploitatie van het zwemwater van de toekomst in Nederland. Dit overigens naar goed voorbeeld van andere sportbonden die de zwemsport hierin voorgegaan zijn.

De KNZB heeft in dit kader het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een hoogwaardig, innovatief en bovenal duurzaam zwembadconcept. Dit concept schept optimale voor­waarden voor Publiek Private Samenwerking en maatschappelijk verantwoorde zwembadexploitaties met maximale verantwoordelijkheid voor verenigingen ondersteund door professioneel kader. In de totstandkoming van het zwembadconcept heeft de KNZB zich laten bijstaan door professionele en zeer ervaren partners op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, uitrusting en energiehuis­houding van zwembaden.

Analyse/doelstelling

De ontwikkeling van een sterk basis­concept is voorafgegaan door een korte maar heldere analyse waaruit vervol­gens doelstellingen zijn geformuleerd voor ontwikkeling. Dertig jaar geleden lag de hoofdzaak voor gemeentelijke zwembaden bij sportgebruik en leren zwemmen. Zwembaden waren eenvoudig, doelmatig en investeringen te overzien. In de loop van de jaren heeft een breed scala aan recreatieve toevoegingen z’n intrede gedaan zoals glijbanen, recreatiebaden, whirlpools etc. Een kortstondige periode waren deze toevoegingen een absoluut schot in de roos, maar de zwembaden waren daardoor wel vele malen ingewikkelder en duurder geworden. De laatste 10 jaar neemt het recreatieve gebruik alleen maar af door alle alternatieve vormen van vertier die fysiek en virtueel voor handen zijn.

Mede ingegeven door het financiële klimaat, waarin ook de Nederlandse overheid terecht is gekomen en de onvermijdelijke herbezinning op kerntaken, lijkt de tijd meer dan rijp om terug te gaan naar de basis en weer een zwembadconcept te introduceren waarin gezondheid, leren zwemmen en sport centraal staan. Het zwembad kan dan weer een betaalbare, duurzame en vooral ook maatschappelijk verantwoorde investering worden die een antwoord geeft op een breed scala aan maatschappelijke thema’s. Doelstelling is een gewoon gebouw op een gewone locatie met een gewone exploitatie.

2521

In een intensief ontwikkelingstraject is met de partners van de KNZB een innovatief zwembadconcept ontwikkeld genaamd 2521 Gewoon Zwemmen. Alle instrumenten zijn ingezet om een uiterst betaalbaar en duurzaam zwembad te ontwikkelen: een inspiratiebron voor alle nieuwe baden in de toekomst. Navolgend wordt ingezoomd op de belangrijkste karakteristieken van het concept.

Locatie 2521

Voor 2521 wordt een locatie beoogd die vanzelfsprekend bereikbaar is voor de gebruikers in het verzorgingsgebied. Voorkeur gaat uit naar een locatie waarbij grondkosten een onderge­schikte rol spelen (door bestaand eigendom of symbolische erfpacht). Belangrijk uitgangspunt is verder de mogelijkheid tot dubbelgebruik van voorzieningen op de locatie zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid. Door strategische plaatsing kan de parkeercapaciteit van daggebruikers in de omgeving benut worden voor het zwembad door aansluitende gebruikstijden. Het zwembadconcept kan op bedoelde locaties een welkome bijdrage leveren aan de sociale veiligheid in avonduren. Een strategische locatiekeuze dient eveneens brede herbestemming in de toekomst mogelijk te maken.

Exploitatie 2521

De exploitatie zal gestoeld zijn op maatschappelijk ondernemerschap zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een stichting). Financiering van de investering kan per locatie specifiek extern worden verzorgd door lokale financiers of een reguliere bank-/ financieringsinstelling binnen de context van een publiek private samenwerking, waarbij de lokale overheid zwemproducten inkoopt bij de stichting. De stichting zal bestuurd worden door een ervaren bestuur, waarin alle participanten plaatsnemen en ook de KNZB blijvend haar verantwoordelijk­heid zal dragen.