Masterplan Accommodaties

Handboek accomodaties jpg
EQM Cover

Opimaliseren vanuit samenwerking - Masterplan Accomodaties

De KNZB zet zich in om zoveel mogelijk mensen in Nederland (meer) te laten zwemmen. De zwembond vindt het dan ook belangrijk dat er voldoende en goede zwemaccommodaties zijn, voor iedereen die wil zwemmen, zowel gebonden als ongebonden, in zwemles, recreatieve of wedstrijdvorm.

Wij geloven dat er grote winst voor de exploitatie van zwembaden te behalen is in een goede afstemming tussen het zwembaden en zijn gebruikers. Door de krachten te bundelen en taken en verantwoordelijkheden te delen, kan het zwembad optimaal floreren. Dit is niet vanzelfsprekend. Daarom heeft de KNZB het Handboek Zwembaden en het Masterplan Accommodaties ontwikkeld om gemeenten, exploitanten en gebruikers te ondersteunen en te begeleiden naar een optimale exploitatie ten behoeve van zwemmend Nederland.

Je kunt het Masterplan Accommodaties kosteloos downloaden. Om je op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen en updates vragen we je jouw gegevens in te vullen. Na het invullen van het formulier kun je het masterplan downloaden.

Naam
Adres