• Jeugdsport

1 jaar KNZB Jeugdsportvisie

31 mei 2024

Aschwin en Swimba

Een jaar geleden is de KNZB Jeugdsportvisie gelanceerd. “Een mooie visie. En hoe brengen we dit in de praktijk?” was toen een veel gehoorde reactie. Nu een jaar later, blikken we terug op de stappen die gezet zijn om het pedagogische klimaat in de jeugdsport te versterken en geven we een doorkijkje naar de nog te zetten stappen.

De inspanningen van de KNZB om de jeugdsport te versterken richten zich op twee sporen: cultuurverandering en structuurverandering. Tezamen met de (vrijwillige) werkorganisatie, verenigingen, trainers/coaches, officials, ouders en andere betrokkenen bij de jeugdsport worden stappen gezet op zowel lokaal als landelijk niveau. Ook de doelgroep zelf, de jeugd, wordt betrokken. Want we kunnen kinderen pas echt centraal stellen als we ze ook een stem geven. We blikken terug via onderstaande opsomming.

Cultuurverandering
We werken aan cultuurverandering in de jeugdsport door campagnevoering en communicatie, door het geven van workshops en presentaties en door het bieden van handvatten waarmee we betrokkenen bij de jeugdsport inspireren en stimuleren. Daarvoor ontwikkelden we bijvoorbeeld:

We ondersteunen en stimuleren clubs om bewust aan de slag te gaan met het versterken van het jeugdsportklimaat. Zo zijn er nu concrete hulpmiddelen voor verschillende doelgroepen beschikbaar:

Structuurverandering
Met de jeugdsportvisie in de hand evalueren we onze eigen producten en diensten. Waar nodig werken we samen met de werkorganisatie aan vernieuwing en verbetering.

Wedstrijdformats
Via interviews, enquêtes en jongerenpanels haalden we de wensen behoeften op bij de doelgroep zelf, de jeugd. Met deze waardevolle inzichten startten we het traject om de wedstrijdformats waterpolo en wedstrijdzwemmen voor de jongste jeugd meer kindgericht in te richten. Diverse verenigingen en (jeugd)trainers werkten mee aan proeftuinen om nieuwe spelregels te testen. Deze onderzoeken zijn in de afrondende fase, waarna de betrokken taakgroepen, commissies en bureauorganisatie aan de slag gaan met de verdere uitwerking.

Bij synchroonzwemmen en schoonspringen is dit traject recent gestart. Hiervoor vinden de eerste jongerenpanels binnenkort plaats. Jeugdleden kunnen zich hiervoor nog aanmelden via deze link.

Opleidingen
Ook binnen het opleidingshuis van de KNZB krijgen vanuit de jeugdsportvisie pedagogiek en didactiek een meer prominente plek. Zo is er een nieuwe niveau 2 opleiding in ontwikkeling, waarbij nog meer wordt stilgestaan bij pedagogische en didactische kanten van het trainerschap. Deze sportgenerieke opleiding biedt trainers/coaches een brede basis, en wordt momenteel in pilot getest. Lees meer.

Trainersondersteuning
Om trainers beter te kunnen ondersteunen en inspireren in het vormgeven van plezierige en ontwikkelingsgerichte trainingen zijn we onlangs de samenwerking aangegaan met Athletic Skills Model (ASM). Zij ontwerpen trainingsvormen gebaseerd op de jeugdsportvisie die trainers in alle takken van sport helpen om aantrekkelijke trainingen te organiseren. Lees meer.

Daarnaast wordt in de komende periode gewerkt aan een nieuw Sterrenplan. De methodiek van het Sterrenplan richt zich op een warme kennismaking met de zwemsporten. Zo ontvangen we zoveel mogelijk kinderen met plezier in de zwemsport.

Zorgeloos Zwemplezier
We zijn dus van het startblok en enthousiast om door te ontwikkelen. De ervaring is dat we hier als KNZB van leren en dus in groeien. Want alles wat je aandacht geeft groeit! Werk je samen met ons mee aan ‘Zorgeloos Zwemplezier’?