Bestuur

Borstcrawlcursus 1

Een vereniging draaiend houden is een hele klus. Het is een organisatie van mensen, structuren en systemen. Goed besturen is een kunst!

Bestuurders van sportverenigingen zijn de mensen met visie en met heldere ideeën over waar de club naartoe moet. Besturen of leidinggeven aan de sportvereniging is in de praktijk echter niet niks. Je bepaalt samen met je collega-bestuurders het beleid van de vereniging en stippelt de koers uit voor de komende jaren.

Beleidsplannen, begrotingen, investeringen, contracten, ze worden allemaal aan de bestuurstafel besproken en vastgesteld. En ook andere belangrijke thema’s als Ledenwerving en Ledenbehoud, Financiën, Accommodatie en Veilig Sportklimaat beginnen veelal bij de bestuurder. Dit alles moet gebeuren met bewaking van de visie voor de langere termijn én met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dat zijn grote verantwoordelijkheden waarbij handvatten en praktische hulp goed van pas kunnen komen.

  • Lidmaatschap
  • Organisatie
  • Statuten en huishoudelijk reglement
  • Visie & Strategie
  • Wet- en regelgeving

Ondersteunende voorbeelddocumenten, stappenplannen en andere informatie die voor jou als bestuurder van belang kunnen zijn.

De kracht van bestuurlijke vernieuwing

Het bestuur van een club of vereniging vervult een essentiële rol, dat behoeft nauwelijks toelichting. Het bestuur bepaalt de visie van de club en heeft dus ook een grote verantwoordelijkheid bij het bepalen van een toekomstbestendige koers. Daarbij is ook zelfreflectie van belang. Nieuwe ideeën, verhelderende inzichten, aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen, ze zijn vaak het product van een divers bestuur waarin de kracht zit in de verschillen. In zo’n bestuur zijn jong en oud, verscheidene culturele achtergronden, man en vrouw en een breed scala aan competenties vertegenwoordigd. Zo’n bestuur wil vooruit, is in staat te moderniseren en een aanbod te hebben dat aansluit bij de wensen van de huidige maatschappij.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden om ook bij uw vereniging het bestuur te moderniseren.

Wist je dat de KNZB ook midden in een bestuurlijke vernieuwing zit? Willen wij de zwemmer een leven lang laten zwemmen, dan betekent dat ook dat wij moeten veranderen. Wij moeten de manier waarop wij zaken regelen anders gaan inrichten zodat het beter past bij deze tijd. Heb je vragen hierover of ben je benieuwd naar de plannen hier kun je terecht.

"Back 2 Basics" inspiratie video's

Back 2 Basics heeft onderzoek gedaan naar de kracht van verenigingen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebundeld in het boek De kracht van verenigen. Eén van de uitkomsten is dat verenigingen met een sterk clubgevoel beter functioneren.

Wil je als bestuur aan de slag met jouw vereniging kijk dan ook eens naar de video's over Modern Besturen en Sturen op verenigingen. De filmpjes zijn destijds ontwikkeld door de KNVB maar zijn zeker ook van toepassing op zwemverenigingen. Je kunt ze inzetten om (nieuwe) bestuurders te inspireren maar ze zijn ook goed te gebruiken tijdens een inspiratie bijeenkomst voor jouw leden. Verenigingen die dit hebben gedaan kregen na afloop vaak nieuwe vrijwilligers erbij!